Michael Huber Polska to część konsorcjum będącego jednym z największych w świecie producentów farb drukarskich. Nową propozycją firmy są farby i lakiery MGA do druku offsetowego opakowań na produkty spożywcze, eliminujące szkodliwe oddziaływanie składników farb na zawartość opakowań.

Farby offsetowe MGA nie zawierają olejów mineralnych i roślinnych, jedynie specjalne monoestry kwasu tłuszczowego, o rozbudowanej przestrzennie strukturze cząsteczek. Wielkość cząsteczek monoestru skutecznie eliminuje możliwość migracji w warstwach zadrukowanych (papieru, tektury lub folii).

Na Sympozjum MGA Bezpieczne opakowanie (9 maja 2006, Hotel Westin, Warszawa) przybyło ponad 180 zaproszonych gości reprezentujących producentów i dystrybutorów opakowań, zakładów poligraficznych, producentów wyrobów spożywczych, instytutów i ośrodków badawczych.
Spotkanie prowadził prezes Zarządu Michael Huber Polska – dr Janusz Cymanek.
Referaty na temat zalet, technologii, kosztów i zastosowań MGA do produkcji bezpiecznych opakowań przedstawili: dr J. Cymanek oraz dr Josef Sutter (Michael Huber München GmbH). Inne interesujące referaty:

- Materiały i wyroby do kontaktu z żywnością - regulacje prawne w UE i w Polsce dr K. Ćwiek-Ludwicka (PZH)
- Bezpieczeństwo produkcji opakowań spożywczych – wybrane aspekty prawne K. Bramorski (Kancelaria Prawna Rödl α Partner)
- Projekt ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia w świetle rozporządzeń UE – 852/2004 i 882/2004 K.Poskoczym (Główny Inspektorat Sanitarny)
- Wymagania ekologiczne dotyczące opakowań
dr H. Żakowska (COBRO)