W ciągu zaledwie kilku miesięcy, a nawet tygodni koronawirus zmienił styl życia wielu osób, zmuszając ich do przedefiniowania wielu kwestii, wcześniej uważanych za naturalne. W tym kontekście Stora Enso deklaruje stałe podejmowanie wysiłków i działań, zmierzających do zapewnienia ochrony konsumentom m.in. poprzez dostarczanie na rynek bezpiecznych materiałów opakowaniowych. Wiele z nich – jak podkreśla firma – jest wykorzystywanych przez „wrażliwe” branże: medyczną, środków higieny osobistej czy spożywczą.

Bezpieczne opakowania na żywność ważniejsze niż kiedykolwiek

Pandemia koronawirusa spowodowała, że surowce i rozwiązania opakowaniowe, dedykowane tym szczególnym gałęziom przemysłu znalazły się w centrum uwagi. Wyroby, zazwyczaj oferowane w supermarketach bez żadnych zabezpieczeń, są obecnie odpowiednio pakowane, by zapewnić kupującym wysoki poziom bezpieczeństwa i higieny. Kawiarnie – jeśli działają - przestały serwować napoje w naczyniach wielokrotnego użytku, preferując kubki papierowe – także ze względów higienicznych. Wiele osób pozostaje w domach, co zwiększyło zapotrzebowanie na oferowane na wynos posiłki restauracyjne.

Jak podkreśla Stora Enso, troska o zdrowie uświadomiła wielu osobom genezę opakowań dla gastronomii, które zostały stworzone, by poprawić poziom higieny.  W Stanach Zjednoczonych papierowe kubki pojawiły się na rynku już na początku 20. stulecia, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się różnych chorób. Współczesne opakowania na gotową żywność wykorzystywane są przez punkty gastronomiczne czy restauracje do dostarczania posiłków i napojów , jak też do transportowania jedzenia np. w specjalnych wózkach, zamykanych opakowaniach, owijkach i workach.

Stora Enso podkreśla, że papier i karton dedykowane opakowaniom na żywność i napoje od dekad uznawane są za higieniczne i wygodne w użytkowaniu.. Są one – jak dodaje skandynawski producent – bezpieczne dla przechowywanych w środku produktów i – w przypadku tej firmy – produkowane zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju, tj. z zastosowaniem odnawialnych i odzyskiwalnych surowców, bazujących na włóknach pierwotnych. Stora Enso posiada certyfikowane systemy śledzenia łańcucha dostaw, umożliwiające monitoring surowców wykorzystywanych w jej zakładach produkcyjnych. Firma wdrożyła również certyfikowane systemy zarządzania higieną w swoich fabrykach, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa wytwarzanym materiałom i podkreślające jej zaangażowanie w dostarczanie opakowań spożywczych o właściwym poziomie ochrony na co dzień, nie tylko w czasach pandemii.

Stora Enso dodaje, że oferowane przez nią produkty spełniają najwyższe standardy pod względem zdrowotnym i prawnym, ale wskazuje też na inne – poza technicznymi – korzyści wynikające z zastosowania surowców odnawialnych. Zdaniem firmy opakowanie odzwierciedla bowiem wartości i proekologiczne ambicje właścicieli marek, umożliwiając umieszczenie na nim informacji docierających do konsumentów. Tu bowiem przewaga rynkowa surowców odnawialnych staje się jeszcze bardziej czytelna: niższy poziom tzw. śladu węglowego (niż w przypadku materiałów bazujących na surowcach kopalnych), wysoki stopień odzyskiwalności oraz redukcja ilości odpadów.

Branża gastronomiczna przeżywa obecnie trudne chwile z uwagi na czasowe zamknięcia restauracji i punktów gastronomicznych, co ma zapewnić większy dystans społeczny. W tym kontekście – jak podkreśla Stora Enso – opakowania dedykowane gotowym posiłkom oferowanym na wynos stały się dla części biznesu gastronomicznego niezwykle ważnym elementem, decydującym o jego przetrwaniu. Skandynawski koncern jest przekonany, że konsumenci, z których część wciąż przebywa w kwarantannie, czy w miastach o wysokim poziomie restrykcji względem przemieszczania się, powrócą do dawnych nawyków, tj. wizyt w restauracjach i kawiarniach w towarzystwie rodziny czy znajomych, realizując przy tym zakupy na wynos w postaci gotowych posiłków czy kawy. W tym kontekście zmiana ich zachowań, wynikająca z obecnej sytuacji, może przełożyć się na powstanie nowych modeli biznesowych i nowych rodzajów usług oraz szybszej ich dygitalizacji.

Stora Enso podkreśla, że prognozowanie długofalowych skutków pandemii koronawirusa jest przedwczesne, ale w świadomości konsumentów bezpieczeństwo i higiena nabiorą jeszcze większego niż dotychczas znaczenia. Firma jest przy tym przekonana, że opakowania dla branży gastronomicznej będą odgrywać dużą rolę także w przyszłości, zaś wykorzystywane do ich produkcji materiały odnawialne – m.in. z oferty skandynawskiego koncernu – przyczynią się do ich wytwarzania w bezpieczny, higieniczny i proekologiczny sposób.