Gama środków chemicznych stosowanych w gospodarstwach domowych stale się poszerza. Mamy na co dzień do czynienia z coraz większą ilością preparatów, wśród których znajdują się również te bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia. Wprowadzanie substancji i preparatów niebezpiecznych do obrotu, obłożone jest ograniczeniami, które wynikają między innymi z konieczności zastosowania specjalnych opakowań.

„Bezpieczne” opakowanie ze spryskiwaczem

W dniu 20 stycznia 2009 roku weszło w życie rozporządzenie CLP i będzie stopniowo zastępowało dyrektywę w sprawie klasyfikacji i etykietowania substancji niebezpiecznych (67/548/EWG) oraz dyrektywę w sprawie preparatów niebezpiecznych (1999/45/WE). Obie dyrektywy zostaną uchylone w dniu 1 czerwca 2015 r.

Od dnia 1 czerwca 2015 r. mieszaniny (zwane wcześniej preparatami) muszą już być klasyfikowane zgodnie z przepisami rozporządzenia CLP, natomiast na dzień 1 czerwca 2017 roku przyjęto termin, do którego należy zakończyć ponowne oznakowanie i pakowanie produktów znajdujących się w obrocie.

Powyższe zmiany spowodują, że w szerszym zakresie niż dotychczas będzie konieczność stosowania tzw. „bezpiecznych” opakowań. Opakowania takie muszą być przede wszystkim zaopatrzone w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci, a ponadto posiadać odpowiednie oznakowanie. O ile sprawa z oznakowaniem nie stanowi problemu, o tyle znalezienie odpowiedniego zamknięcia, szczególnie jeśli mamy do czynienia z substancją płynną, a zamknięcie ma być dozujące i umożliwiające wielokrotne zamykanie, może już przysporzyć problemów.

Jeśli zamknięciem ma być spryskiwacz – idealnym rozwiązaniem mogą się okazać produkowane przez firmę MWV modele SP05 oraz Vela.Wersje CR (Child Resistant) obu spryskiwaczy charakteryzują się przede wszystkim podstawowymi cechami, z jakich słyną produkty firmy MWV, tj. niezawodnością, doskonałą szczelnością oraz eleganckim kształtem. Spryskiwacze są ponadto wyposażone w rozwiązania, dzięki którym przyznany został certyfikat ISO 8317, którego posiadanie spełnia wymogi, dotyczące zamknięć wielokrotnego zamykania w opakowaniach zawierających substancje i preparaty niebezpieczne. Spryskiwacze są certyfikowane z butelkami 500ml oraz 750ml (z HDPE).

Przedstawicielem firmy MWV na terenie Polski jest:

KOMOS – Biuro Usług Technicznych i Handlowych
komos@komos.pl


Źródło: ''