Minister Kleiber podpisał rozporządzenie resortu finansów o fakturach elektronicznych. Rozporządzenie zostanie opublikowane do 24 lipca, w życie wejdzie dwa tygodnie później.

Jarosław Neneman, wiceminister finansów podpisał rozporządzenie już dwa tygodnie temu,
ale wymagało ono także kontrasygnaty ministra nauki i informatyzacji prof. Michała Kleibera.
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji liczyła, że zdoła on przeforsować zmiany w zapisach. Minister Kleiber podpisując rozporządzenie resortu finansów o fakturach elektronicznych,
zgodził się jednak na kontrowersyjny wymóg opatrywania e-faktur tzw. bezpiecznym podpisem elektronicznym. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji jest przekonana, że ten warunek
nie pozwoli na rozpowszechnienie się e-faktur.
Źródło: ''