Państwowy Zakład Higieny wprowadza informacyjny znak handlowy pod nazwą "Bezpieczny Produkt". Znak jest umieszczany na opakowaniach produktów posiadających aktualny atest PZH.

Logo "Bezpieczny Produkt" informuje konsumentów, że eksperci PZH ocenili produkt pod względem składu chemicznego i stwierdzili, że nie ma on negatywnego wpływu na zdrowie użytkowników. Bezpieczeństwo produktu jest sprawą kluczową dla konsumentów, dlatego Państwowy Zakład Higieny zdecydował się prowadzić program prokonsumencki "Bezpieczny Produkt", którego celem jest m. in. wskazanie konsumentowi zdrowych i bezpiecznych pod względem higienicznym produktów.

Oznaczenie produktu znakiem "Bezpieczny produkt" to dowód Państwa troski o klientów. Autorytet i doświadczenie PZH staną się udziałem również Państwa marki, co jest szczególnie istotne właśnie teraz, gdy nasz rynek za chwilę stanie się również rynkiem Unii Europejskiej.
Szczegółowe informacje dotyczące przystąpienie do programu "Bezpieczny produkt" znajdą Państwo na stronach Państwowego Zakładu Higieny
Źródło: ''

Komentarze

  • bardzo dobrze

    bardzo dobrze i narescie,ale w uni eu lepiej by widziano znak eu ,bociana,symbol zielony,i inne