Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. („BOPS”) skupia wszystkie swoje działania na poszukiwaniu rozwiązań bezpiecznych zarówno dla użytkownika, jak i środowiska, dlatego też wszystkie oferowane przez BOPS produkty spełniają wymaganie recyklingu materiałowego. Rezultatem innych aktywności jest rozwój i wdrażanie materiałów redukujących masę jednostkową opakowań przy jednoczesnym utrzymaniu ich wyjątkowych właściwości użytkowych. Jednym z takich przykładów jest polietylen wysokiej gęstości (HDPE) Hostalen ACP 7740 F2, którego zastosowanie w produkcji folii opakowaniowych z polietylenu małej gęstości (LDPE), umożliwia redukcję grubości folii, bez wpływu na jej parametry użytkowe.

BOPS: Hostalen ACP 7740 F2 i jego wpływ na optymalizację właściwości folii LDPE


Polietylenowe folie opakowaniowe LDPE są bardzo zróżnicowanymi wielomateriałowymi strukturami, uwzględniającymi szereg wymagań, m.in. takich jak komfort użytkowania czy szeroko pojęte bezpieczeństwo produktu. Aktualnie przy opracowywaniu założeń dla tego typu wyrobów ważną rolę odgrywają aspekty środowiskowe, czyli zminimalizowanie ich wpływu na otoczenie. Pierwszym, a zarazem najistotniejszym jest możliwość ich odzysku poprzez recykling materiałowy, natomiast drugi to redukcja zużycia samego surowca. Oba te warunki są możliwe do spełniania dzięki zastosowaniu w procesie produkcji folii LDPE, gatunku Hostalen ACP 7740 F2. 

Hostalen ACP 7740 F2 jest polietylenem dużej gęstości o średniej masie cząsteczkowej i wąskim jej rozkładzie, produkowanym w Płocku w jednej z najnowocześniejszych technologii produkcji HDPE Hostalen ACP. Odpowiednia budowa i struktura polimeru zapewnia jego łatwe przetwórstwo i bardzo dobrą homogenizację podczas procesu produkcji na liniach LDPE. Wysoka gęstość materiału umożliwia zwiększenie sztywności folii, co z kolei daje możliwość redukcji grubości bez utraty najistotniejszych parametrów, takich jak kurczliwość czy odporność na rozdarcie. Hostalen ACP 7740 F2 pozwala na utrzymanie właściwości optycznych folii, nie zmieniając połysku, zmętnienia czy ilości żeli. 

Hostalen ACP 7740 F2 jest przeznaczony do produkcji wielowarstwowych folii polietylenowych. Materiał może być używany w 100% jako wypełnienie jednej z warstw środkowych folii pięciowarstwowych, lub też jako dodatek w mieszaninie. Produkt ten znajduje zastosowanie m.in. w takich aplikacjach jak:

  • Folie Collation Shrink – zbiorcze opakowanie butelek, puszek, pudełek itp. W przypadku tej aplikacji materiał Hostalen ACP 7740 F2 obniża gramaturę opakowania przy zachowaniu takich samych sił trzymających. 

  • Folie opakowaniowe / folie higieniczne – pakowanie pionowe i poziome. W tym przypadku Hostalen ACP 7740 F2 przyczynia się do redukcji grubości folii przy zachowaniu tej samej sztywności, a jednocześnie tych samych wysokich wydajności procesu pakowania. 

  • Folie do laminacji – pakowanie pionowe i poziome. Zastosowanie tutaj materiału Hostalen ACP 7740 F2 zwiększa szybkość procesów pakowania z uwagi na wyższą sztywność. Poza tym materiał ten poprawia płaskość folii, czyli również jakość nadruku. 

  • Folie termokurczliwe – pakowanie waty szklanej, pakowanie materacy, itp. Właściwości materiału, a szczególnie duża odporność na rozciąganie, poprawiają siły trzymające pozwalając na redukcję grubości folii. 

  • Folie protective / ochronne – zabezpieczenie powierzchni szklanych, metalowych, ochrona AGD i RTV. Zaletą stosowania materiału Hostalen ACP 7740 F2 jest redukcja wydłużenia folii, co jest bardzo ważne głównie w procesie jej zdejmowania z zabezpieczonego produktu. 

 

Hostalen ACP 7740 F2 uzupełnia ofertę BOPS w zakresie materiałów do produkcji folii polietylenowych LDPE.

 

Poznaj podstawowe właściwości polimeru HDPE Hostalen ACP 7740 F2

 

O Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż

Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o., jest spółką handlową w pełni zależną od Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. („BOP”). BOP wprowadza wysokie standardy w przemyśle i przetwórstwie tworzyw sztucznych w Polsce poprzez swoje fabryki w Płocku. BOP jest spółką joint venture, utworzoną przez Basell Europe Holdings B.V. i Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., w której każdy z partnerów ma 50% udziałów. Spółka posiada w Płocku światowej skali zakłady do produkcji polipropylenu i polietylenu. 

 

Źródło: Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż, LyondellBasell