Programy unijne, sprzyjające warunki na rynku, a co za tym idzie dynamiczny rozwój firmy sprzyjają podjęciu decyzji o powiększeniu zaplecza i budowie hali magazynowej czy produkcyjnej. Jak wygląda proces inwestycyjny, w jaki sposób wybrać najkorzystniejsze rozwiązania, z jakimi formalnościami urzędowymi należy się liczyć – tego wszystkiego dowiedzą się Państwo z niniejszego artykułu.

Po pierwsze: lokalizacja
Wybór lokalizacji nowej hali ma kluczowe znaczenie dla przyszłości inwestycji – powinna być ona atrakcyjna pod względem dostępności i umożliwiać budowę hali, którą planujemy zrealizować.

Aby dowiedzieć się jaki obiekt można zbudować na wybranej działce, należy uzyskać warunki zabudowy od wójta, burmistrza czy prezydenta miasta lub zapoznać się z planem zagospodarowania przestrzennego, jeśli wybrana przez nas działka takowy posiada. W tym drugim przypadku ta kwestia jest nieco bardziej uproszczona – w starostwie lub urzędzie miejskim uzyskamy dane z ewidencji gruntów, a także po złożeniu odpowiedniego wniosku wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym znajdziemy wytyczne dotyczące możliwości zabudowy działki.

- Sprawa jest bardziej skomplikowana, jeśli dla danej działki nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W takim wypadku należy wystąpić o określenie warunków zabudowy – wyjaśnia Aldona Sobota, współwłaściciel firmy CoBouw Polska Sp. z o.o. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu może być wydana, gdy spełnione są warunki określone w ustawie o planowaniu i zagospodarowania terenu. Oczywiście wiąże się to z wieloma formalnościami i dość długim czasem oczekiwania. Warto zatem etap ten pozostawić firmie, która zajmie się kompleksową realizacją całej inwestycji.

Czas oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy wynosi przeciętnie 2-3 miesiące, choć niekiedy może się nawet dwukrotnie wydłużyć. Po otrzymaniu warunków, musimy zaczekać dwa tygodnie na ich uprawomocnienie. Na postawie tego dokumentu możemy dopiero określić, czy działka spełnia nasze założenia i czy warto ją zakupić na określony cel.

Po drugie: koncepcja/projekt
Zanim zdecydujemy się na zakup działki, warto znaleźć firmę, która zrealizuje dla nas inwestycję. Powierzenie projektu i wykonawstwa według formuły ”zaprojektuj i zbuduj” jednej firmie pozwala już na wstępnym etapie dowiedzieć się jak będzie wyglądał oraz ile będzie kosztował nasz obiekt. To z kolei daje możliwość rozpoczęcia prac nad budżetem naszej inwestycji. Firmy działające według tej formuły – jak np. CoBouw Polska Sp. z o.o.– od samego początku mogą znacznie ułatwić nam drogę do nowej inwestycji.

- Na etapie projektowania zbieramy od inwestora wszystkie informacje dotyczące przeszłego obiektu – mówi Aldona Sobota. – Dowiadujemy się jakie będzie przeznaczenie hali, bierzemy także pod uwagę wszelkie sugestie naszych klientów. Na postawienie pogłębionego wywiadu przygotowujemy całościową koncepcję – tworzymy wizualny projekt budynku, wybieramy t odpowiednie rozwiązania technologiczne, i przedstawiamy klientowi. Ten etap to czas intensywniejszej pracy pomiędzy firmą realizującą, a inwestorem. Organizuje się spotkania, podczas których omawiany jest proces produkcyjny, logistyczny, który będzie odbywał się w hali. W celu lepszego pokazania inwestorowi jak w przyszłości będzie wyglądał jego obiekt przygotowujemy dla klienta wizualizację - mówi Aldona Sobota.

Wybór firmy zajmującej się kompleksową realizacją hali jest korzystny także z innego względu – zminimalizujemy ryzyko błędów, które mogłyby się pojawić, gdyby za projekt i wykonanie były odpowiedzialne różne firmy.

Po wyborze firmy, podpisaniu umowy i zaakceptowaniu projektu, można przystąpić do wykonania projektu budowlanego, który jest niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę.

- Aby uzyskać pozwolenie na budowę, należy zgromadzić wiele dokumentów – dodaje Aldona Sobota. – Będą to m.in. mapa do celów projektowych, warunki techniczne przyłączy mediów, badania geologiczne terenu, projekt architektoniczno-budowlany, opinia wpływu inwestycji na środowisko naturalne. Nasza firma i ten etap stara się „załatwić” za klienta. Doświadczenie pokazuje nam bowiem, że dzięki naszej pomocy wszystko odbywa się sprawniej i z większym komfortem dla inwestora.

Urząd powinien wydać pozwolenie na budowę w terminie do 65 dni od złożenia kompletnego wniosku. Decyzja uprawomocni się pod dwóch tygodniach od jej otrzymania i będzie ważna przez dwa lata.

Po trzecie: realizacja
Po zakończeniu etapu formalno-urzędowego przychodzi czas na realizację inwestycji. Cały proces budowy hali musi zostać udokumentowany za pomocą dziennika budowy – urzędowego dokumentu, w którym rejestruje się przebieg robót budowlanych. Dziennik budowy jest konieczny z punktu widzenia pozwolenia na budowę. Oba dokumenty są komplementarne – i za ich posiadanie odpowiada inwestor.

- Często uświadamiamy inwestorom, że sam obiekt nie wystarczy, że równie ważna jest identyfikacja firmy, która powinna być spójna i widoczna również w obiekcie przemysłowym – dodaje Aldona Sobota. – Na życzenie inwestora pomagamy także stworzyć wizerunek firmy – poprzez projekt logo i innych elementów CI.

W zależności od stopnia skomplikowania projektu, jego wielkości, cały proces – od idei po kompleksowe wykonawstwo, powinien zamknąć się w około 12 miesiącach. Niekiedy jednak takie realizacje trwają dłużej.

- Najbardziej w pamięci utkwiła mi jedna z pierwszych realizacji w generalnym wykonawstwie dla inwestora z Islandii. Rozmowy dotyczące kształtu inwestycji trwały prawie rok. Ówczesny szef firmy powiedział nam: „Potrzebujemy halę o powierzchni 10000 m2 i budynek biurowy dla 200 osób” – na podstawie tej informacji stworzyliśmy własną wizję obiektu, wykonaliśmy pełno-branżowy projekt. W ciągu roku powstał obiekt typu „greenfield”, który nadal napawa nas dumą – wspomina Aldona Sobota z firmy CoBouw Polska Sp. z o.o.

Jak widać, poważne inwestycje wymagają sporego zaangażowania, dlatego znajdując się na początku procesu inwestycyjnego warto skorzystać z pomocy firmy, która przeprowadzi nas przez całą tę drogę, zasugeruje najkorzystniejsze rozwiązania, zajmie się formalnościami urzędowymi, zaprojektuje i wybuduje obiekt.

Komentarze

  • poradnik

    Bardzo przydatny poradnik , który nie jednemu inwestorowi zapewne pomoże przed podjęciem decyzji w sprawie budowy <a href="http://www.wolfsystem.pl/Hale-i-obiekty-rolnicze/Technologia/Systemy-konstrukcyjne2">hali</a> spełniającej jego wymagania.

  • ggggooo

    http://pozwolenienabudowe.blogspot.com/2014/07/szambo-przydomowa-oczyszczalnia-sciekow.html