Po przejściu z tłukącego się szkła na nietłukący się poliwęglan, przed nami kolejna zmiana w butelkach dla niemowląt. Tym razem dotyczy ona wyeliminowania obecności bisfenolu-A w polimerze.

Firma EMS-Grivory, mając w ofercie dwa bezbarwne kopoliamidy (Grilamid TR 90 i TR 55) oferuje wyroby o strukturze bezpostaciowej, które całkowicie zaspokajają wymaganie dotyczące właściwości, takich jak odporność na temperaturę sterylizacji, uderzenia i chemikalia. Oba gatunki kopoliamidów spełniają wymagania wschodzącego rynku materiałów nie zawierających bisfenolu-A, mogących kontaktować się z mlekiem dla niemowląt.

Tworzywo TR 90 z powodzeniem wprowadziła w Japonii firma JEX w butelkach o pojemności 150 i 240 ml. Oprócz bezpieczeństwa fizjologicznego, głównymi czynnikami które zadecydowały o zastosowaniu tworzywa były: wysoka przeźroczystość, brak naturalnego zabarwienia, wysoka udarność i odporność na sterylizację gorącą wodą i środki czyszczące. Mała gęstość materiału
(1 g/m³) oznacza, że jest on lżejszy od poliwęglanu o 17% i od polieterosulfonu (PES) o 33%.
Polimer TR 55 jest sztywniejszy od TR 90 i jednocześnie zachowuje odpowiednią udarność, by przejść wymagane próby upadkowe. Materiał znalazł sie na liście FDA jako PA12T, dopuszczony do kontaktu z żywnością wszelkiego rodzaju i napojami o zawartości alkoholu do 8%.
Źródło: ''