Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

UWAGA NOWY ADRES:
ul. Klemensa Janickiego 35
71-270 Szczecin

tel. +48 91 449 6140
tel/fax. +48 91 449 6590
e-mail: cbimo@zut.edu.pl
www.cbimo.zut.edu.pl