Wielka Brytania

Ubiegłoroczne wezwania o pomoc ze strony brytyjskich producentów folii opakowaniowej spotkały się z brakiem oddźwięku. W pażdzierniku 2000r. Stowarzyszenie Opakowań Elastycznych(FPA) podjęło starania o złagodzenie ograniczeń nakładanych na przemysł. Bezskutecznie...
W kwietniu koszty produkcyjne związane ze zużyciem energii wzrosną o 8-10% z powodu wprowadzenia nowego podatku ( Climate Change Levy ). FPA ogłosiło, iż jego członkowie osiągają realnie zbyt małe zyski, aby pozostać na rynku.
W roku 2000 wielkość sprzedaży opakowań miękkich spadła o 1% przy jednoczesnym spadku zysku o 4%. Zdaniem FPA, pomimo redukcji kosztów stałych o 12% w skali roku producenci folii cierpią na niedobory utrudniające przyszłe inwestycje.
Dodatkowo od końca zeszłego roku notuje się wzrost cen surowców. W marcu ceny PE, PP i farb drukarskich podniosły się o 10%, a podatek Climate Change Levy zwiększa jeszcze koszty zużycia energii.

Nieuniknioną konsekwencją takiego stanu rzeczy, według FPA, jest wzrost cen opakowań w Wielkiej Brytanii.
Źródło: ''

Komentarze

  • ceny Folii

    My jako Producent Foli i opakowań PS i PP cieszymy się że obniżamy ceny.