Działania charytatywne przedsiębiorstw na rzecz osób potrzebujących stają się coraz bardziej popularnym trendem w Polsce. Stan ten pozostawia jednak jeszcze wiele do życzenia. W wielu przypadkach firmy nie wiedzą o tym, że mogą przekazać niektóre ze swoich towarów na cele charytatywne. Szanują przy tym ustawy prawne oraz nie ponoszą kosztów.

Charytatywne działania poprzez recykling


Wedle Ustawy o odpadach z 1997 roku z późniejszymi poprawkami, firmy są zobowiązane do przekazania swoich niepełnowartościowych towarów do utylizacji bądź do recyklingu. Dotyczy to producentów każdej branży, m.in. elektronicznej, spożywczej, odzieżowej i wielu innych, którzy mogą przekazać produkty do całkowitego zniszczenia lub do ponownego wykorzystania. W pierwszym przypadku, odbiorca odpadów zobowiązany jest do pełnej utylizacji lub recyklingu bez możliwości powtórnego wykorzystania lub rewitalizacji.

- Najczęściej działania polegające na całkowitym zniszczeniu i unieszkodliwieniu odpadów zlecane są przez wojsko, policję, służby celne, a także producentów odzieży, kosmetyków i innych– mówi Aleksandra Potrykus, prezes PROEKO. Takie działanie dotyczy materiałów pochodzących np. z przemytu, które wyrokiem sądu muszą ulec zniszczeniu, albo produktów niepełnowartościowych, które zgodnie z prawem musząc zostać całkowicie zutylizowane. Niestety taką praktykę często stosują także pozostałe firmy, takie jak chociażby banki. Wymieniając meble, czy sprzęt komputerowy, oddają je do zniszczenia zamiast przekazać na rzecz potrzebujących.– dodaje Aleksandra Potrykus.To właśnie drugi sposób przekazania odpadów recyklerowi zezwala na ich rewitalizację i przekazanie produktów potrzebującym z poszanowaniem litery prawa. Oczywiście odbywa się to przy zachowaniu wszystkich standardów bezpieczeństwa i poufności, czyli np. po wyjęciu twardych dysków następuje zniszczenie poufnych danych.

- Dzięki takiemu rozwiązaniu, firmy mogą przekazać potrzebującym niektóre swoje towary nie ponosząc przy tym dodatkowych kosztów. W wielu przypadkach to właśnie niewiedza hamowała prospołeczne inicjatywy w firmach. Jednakże należy tutaj podkreślić, iż na przeszkodzie tym procesom stoją skomplikowane przepisy fiskalne, według których w niektórych przypadkach mogą pojawić się obciążenia podatkowe w postaci podatku dochodowego lub podatku VAT– mówi Marek Osik, wiceprezes PROEKO.

Dodatkową podstawą, która może wspierać zachowania charytatywne jest dyrektywa Unii Europejskiej o recyklingu odpadów elektronicznych WEEE. Dopuszcza ona rewitalizację sprzętu, w celu kolejnego użytkowania. Otwiera zatem furtkę dla przedsiębiorców, którzy poprzez recykling, mogą obdarować fundacje charytatywne.

- Powinniśmy wpływać na przedsiębiorstwa aby oddawały swoje towary firmom utylizującym, bądź bezpośrednio do zainteresowanych organizacji lub firm prowadzących działalność charytatywną. Po pierwsze, postępują zgodnie z prawem, po drugie dbają o środowisko, a po trzecie, mogą zdecydować się na wsparcie organizacji charytatywnych. Wiele ośrodków pomocy społecznej potrzebuje stołów, komputerów czy nawet krzeseł, bez sensu jest zatem niszczenie ich, skoro mogłyby kogoś jeszcze ucieszyć – dodaje Marek Osik.


Polska Grupa Recyklingu PROEKO jest spółką świadczącą usługi w dziedzinie odbioru, utylizacji i zagospodarowania odpadów na terenie całego kraju. Firma rozpoczęła swoją działalność w 2001 roku i funkcjonuje zgodnie z dyrektywami i strategią Unii Europejskiej.
Od 3 września 2009 roku posiada koncesję udzieloną przez MSWiA.
Zajmuje się odzyskiem i recyklingiem odpadów oraz niszczeniem produktów niepełnowartościowych lub wycofanych z obiegu handlowego. Organizuje szkolenia i udziela porad merytorycznych z zakresu programu gospodarki odpadów. Prowadzi też obsługę prawną dotyczącą ochrony środowiska

Kontakt dla mediów:
Maciej Sitarski
Junior Account Executive
22 840 69 28
msitarski@egzogroup.pl
 
EGZO GROUP Sp. z o.o.
ul. Stępińska 22/30
00-739 Warszawa
www.egzogroup.pl

Źródło: ''