Praca zbiorowa

W książce omówiono budowę, właściwości i metody otrzymywania żywic epoksydowych z epichlorohydryny i ze związków nienasyconych, z uwzględnieniem stosowanych utwardzaczy, rozcieńczalników i środków uelastyczniających oraz zastosowanie żywic epoksydowych. Obszernie opisano surowce otrzymywane z żywic epoksydowych - żywice lane, kleje, materiały powłokowe, laminaty i tworzywa piankowe. W czwartym wydaniu ukazano postęp, jaki dokonał się w technologii żywic w ciągu ostatnich lat. Książka jest adresowana do studentów i doktorantów specjalizujących się w przetwórstwie tworzyw sztucznych, a także do pracowników naukowych i kadry inżynieryjno-technicznej w przemyśle.

Spis treści:
Ważniejsze symbole, skróty i akronimy
Wstęp
1. Budowa i właściwości związków i żywic epoksydowych
2. Metody otrzymywania związków epoksydowych
3. Żywice epoksydowe z epichlorohydryny
4. Żywice epoksydowe ze związków nienasyconych - żywice cykloalifatyczne
5. Żywice epoksydowe
6. Utwardzacze żywic epoksydowych
7. Rozcieńczlniki żywic epoksydowych
8. Uelastycznianie żywic epoksydowych
9. Napełniacze
10. Modyfikowanie żywic epoksydowych innymi polimerami
11. Żywice lane
12. Kleje epoksydowe
13. Materiały powłokowe
14. Laminaty epoksydowe
15. Tłoczywa epoksydowe
16. Piankowe tworzywa epoksydowe
17. Badanie żywic nieutwardzonych
18. Metody badań utwardzaczy
19. Badanie procesów utwardzania
20. Badanie właściwości żywic utwardzonych
21. Zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy
Skorowidz

Sprzedaż pozycji książkowej prowadzi Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa
Źródło: ''