Należące do Grupy Ciech niemieckie zakłady sodowe Sodawerk Stassfurt sfinalizowały umowę dzierżawy elektrowni zaopatrującej je w parę technologiczną i energię elektryczną.

Dzięki przejęciu kontroli operacyjnej nad elektrociepłownią wyniki należące do Grupy Ciech niemieckie zakłady sodowe Sodawerk Stassfurt sfinalizowały umowę dzierżawy elektrowni zaopatrującej je w parę technologiczną i energię elektryczną. Dzięki przejęciu kontroli operacyjnej nad elektrociepłownią wyniki EBIDTA Grupy wzrosną o ok. 15 mln euro rocznie

1 lutego spełniono wszystkie warunki zawieszające bezterminowej umowy dzierżawy elektrociepłowni podpisanej 16 grudnia 2011 roku przez spółki z grupy Soda Deutschland Ciech i Vasa Kraftwerke-Pool. Na podstawie umowy, KWG Stassfurt (Kraftwerksgesellschaft Stassfurt), spółka z grupy Soda Deutschland Ciech, przejmie zarządzanie elektrociepłownią.

– Przejęcie zarządzania elektrociepłownią na własny rachunek pozwoli nam obniżyć koszty pozyskania pary technologicznej – jednego z podstawowych czynników niezbędnych do produkcji sody. Dzięki temu Sodawerk Stassfurt istotnie obniży koszty i poprawi konkurencyjność swojej działalności.– mówi Ryszard Kunicki, prezes Zarządu Ciech.

Ciech od momentu przejęcia niemieckich zakładów sodowych pracował nad rozwiązaniami mającymi na celu zmianę warunków dostaw pary technologicznej. Umowa kończy długotrwałe negocjacje pomiędzy VASA a Sodawerk Stassfurt dotyczycące płatności za dostawy ciepła do zakładów sodowych, rozwiązuje również długoletnie spory prawne dotyczące płatności za otrzymaną energię, oraz pozwala korzystać na zarządzaniu elektrociepłownią na własny rachunek do momentu ostatecznego odkupu zakładów energetycznych, spodziewanego na początku 2015 roku.

Szacunki wykazują, że pozytywny wpływ przejęcia kontroli operacyjnej nad elektrociepłownią sięgnie 15 milionów euro rocznie na wyniku EBITDA (ok. 62,9 mln zł), a czynsz dzierżawy wyniesie 13 mln euro rocznie (ok. 54,5 mln zł).

Sodawerk Stassfurt jest głównym klientem elektrociepłowni odbierając ok. 65 proc. wytworzonej energii w postaci pary technologicznej i energii elektrycznej. Elektrociepłownia to nowoczesny obiekt zasilany gazem ziemnym, wybudowany w 1996 roku. Użyta technologia, stan techniczny oraz rodzaj używanego paliwa, sprawiają, że zakład ten spełnia najbardziej rygorystyczne normy środowiskowe. Po wybudowaniu elektrociepłownia została oddana w leasing zwrotny do funduszu energetycznego VASA Kraftwerke-Pool, by zgodnie z umową w 2015 r. przejść na własność KWG w wyniku wykonania zobowiązania wykupu.Grupa Chemiczna Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego, skupia ponad 40 firm. Posiada dobrze rozwiniętą strukturę produkcyjną i sieć handlową w kraju oraz Europie i Azji. Głównymi produktami Grupy są soda kalcynowana (drugie miejsce w Europie), TDI, soda oczyszczona, sól, nawozy, środki ochrony roślin, żywice epoksydowe, poliestrowe i inne produkty chemii organicznej, mające zastosowanie w przemysłach szklarskim, meblowym, chemicznym, budownictwie i rolnictwie. Z rocznymi przychodami na poziomie ok. 4 mld zł Grupa Chemiczna Ciech znajduje się w pierwszej pięćdziesiątce największych polskich przedsiębiorstw. Od lutego 2005 roku Ciech SA jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Największymi akcjonariuszami spółki są Skarb Państwa (38,7 proc. akcji i głosów na WZ), a także Pioneer Pekao Investment Management SA (10,0 proc.) oraz Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" (5,1 proc.), ING Otwarty Fundusz Emerytalny (5,3 proc.), Fundusze Allianz (5,4 proc). Więcej informacji znajduje się na stronie www.ciech.com.
Źródło: ''