Od 9 listopada 2009 r. dzieci ze wszystkich cieszyńskich szkół podstawowych i czterech przedszkoli będą poznawać tajniki selektywnej zbiórki odpadów. Praktyka wsparta zostanie lekcjami, konkursami i zajęciami plastycznymi. Jest to ostatnia w tym roku odsłona programu edukacji ekologicznej „... z natury segreguję!”.

W cieszyńskiej akcji „… z natury segreguję!” wezmą udział dzieci z 4 przedszkoli i wszystkich sześciu szkół, które będą zdobywać wiedzę o recyklingu i jak prawidłowo prowadzić selektywną zbiórkę odpadów. Program jest elementem projektu „W Trosce o Naturę”, opracowanego i realizowanego przez Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA (PSR).Działania edukacyjne kierowane do dzieci i młodzieży obejmują specjalnie przygotowane lekcje ekologii, prowadzone we wszystkich placówkach biorących udział w programie. Towarzyszyć im będą liczne konkursy oraz dodatkowe działania, związane z tematyką ochrony środowiska. Główną częścią akcji będzie konkurs selektywnej zbiórki odpadów. Do 20 listopada br. uczniowie będą umieszczać w specjalnie wystawionych pojemnikach odpady opakowaniowe, kierując się zasadami wyniesionymi z zajęć edukacyjnych – liczyć się tu będzie jakość, a nie ilość.

Kraft Foods Polska – oddział „Olza” w Cieszynie, jako firma dbająca o ochronę środowiska, została partnerem akcji. Wspiera popularyzację informacji o akcji wśród swoich pracowników i ich rodzin. Dodatkowo pracownicy Kraft Foods Polska przejdą specjalnie szkolenie dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów, a także kontynuować będą zgodne z ideą akcji zbiórki odpadów biurowych w swoim zakładzie.

Całą stronę techniczną zbiórki odpadów obsługuje operator komunalny firma ZGK Cieszyn. Udostępnienia ona placówkom pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów oraz będzie oceniał prawidłowość posegregowanych przez dzieci odpadów. Natomiast władze miasta Cieszyn wspierają przebieg akcji w placówkach edukacyjnych.

27 listopada br. odbędzie się finał akcji, podczas którego zaprezentowane zostaną prace artystyczne dzieci z uczestniczących w programie przedszkoli i szkół. Ogłoszone zostaną także wyniki konkursu selektywnej zbiórki odpadów, a zwycięskim placówkom zostaną wręczone nagrody w postaci sprzętu sportowego ufundowane między innymi przez głównego partnera akcji – firmę Kraft Foods Polska.

- Wspierając tę akcję chcemy wzmacniać zachowania proekologiczne młodego pokolenia. Dzięki zaangażowaniu dzieci możliwe jest budowanie świadomości ekologicznej również u dorosłych. – powiedziała Agnieszka Kępińska, rzecznik prasowy Kraft Foods Polska S.A. – Cieszymy się, że cieszyński oddział „Olza” naszej firmy może aktywnie wesprzeć i włączyć się w akcję. Wierzymy, że zachowania jakie promujemy jako pracodawca w miejscu pracy będą naturalnie przenoszone do życia prywatnego. – dodała.

Program akcji „… z natury segreguję!” jest objęty patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej ,Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

„W Trosce o Naturę” to kompleksowy projekt edukacji ekologicznej z zakresu selektywnej zbiórki i zagospodarowania odpadów opakowaniowych oraz poużytkowych prowadzony przez Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA. Obejmuje szkolenia dla przedsiębiorców, nauczycieli, przedstawicieli samorządów lokalnych oraz innych zainteresowanych. Jego istotny element stanowi program „… z natury segreguję!”, w ramach którego prowadzone są lokalne akcje edukacyjne w całej Polsce. Projekt jest dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej informacji na www.wtrosceonature.com i www.psr.pl
Źródło: ''