Leszek A. Utracki

Wśród wydawnictw książkowych, na które zwróciłem uwagę podczas październikowych Targów K-2004 w Düsseldorfie, znalazła się nowa pozycja polskiego naukowca pracującego w Kanadzie. Książkę "Clay-Containing Polymeric Nanokomposites" wydana została przez renomowaną firmę brytyjską Rapra Technology Limited.

W ostatnich latach obserwuje się wzrastające zainteresowanie możliwością modyfikacji właściwości polimerów przy wykorzystaniu nanocząstek. Wiele praktycznych, komercyjnych zastosowań zostało już wdrożonych w oparciu o naturalne glinki typu montmoryllonit, modyfikowane organicznymi podstawnikami.

Książka uwzględnia najnowszy stan wiedzy o nanokompozytach polimerowych zawierających glinki organiczne (CPNC). Wyodrębnione działy książki obejmują następujące grupy tematyczne:
» przegląd nanokompozytów z matrycą ceramiczną, metalową i polimerową mających komercyjne zastosowania,
» metody i zasady tworzenia nanokompozytów polimerowych, rodzaje nanocząstek i ich właściwości, metody interkalacji i eksfoliacji glinek, producenci glinek organicznych,
» podstawowe cechy nanokompozytów uwzględniające zagadnienia termodynamiki, reologii, stabilności termicznej czy krystalizacji,
» technologie otrzymywania nanokompozytów polimerowych stosowane przez różnych znanych producentów w oparciu o nanoglinki organiczne oraz matryce z termoplastów (poliamidy, poliolefiny, polimery winylowe, poliestry, poliwęglany, fluoropolimery), duroplastów i elastomerów,
» możliwe do osiągnięcia właściwości mechaniczne, barierowe i zwiększona odporność na działanie ognia,
» podsumowanie obecnego stanu prac oraz zamierzeń na przyszłość,
» praktyczny dodatek zawierający: wykaz skrótów związków chemicznych, polimerów, organicznych kationów do interkalacji glinek obszerny słownik terminów stosowanych w dziedzinie nanokompozytów polimerowych, wykaz kilkudziesięciu firm aktywnie pracujących z nanokompozytami CPNC,
» obszerny zestaw materiałów źródłowych zawierający ponad 1.000 pozycji i doprowadzony do 2004 roku.Tytuł: Clay-Containing Polymeric Nanocomposites
Autor: Leszek A.Utracki
Wydawnictwo: Rapra Technology Limited, U.K.
Pierwsze wydanie; wrzesień 2004, 2 tomy - 784 stron
Cena: 160,00 Euro
Bardzo przejrzysty układ tekstu i szczegółowy podział na rozdziały pozwala na szybkie wyszukiwanie najciekawszych dla czytelnika zagadnień. Wiele informacji ujętych jest w postaci syntetycznych tablic (100), oraz rysunków i wykresów (blisko 200). Polecam lekturę książki nie tylko tym którzy profesjonalnie interesują się problematyką nanokomozytów polimerowych, ale również czytelnikom mającym do czynienia z przetwórstwem tradycyjnych polimerów do nowych zastosowań w rozwijających się dynamicznie takich dziedzinach jak: motoryzacja, elektrotechnika, elektronika, energetyka, czy w końcu produkcja opakowań.

Książkę można zamawiać na stronie internetowej firmy Rapra Technology www.rapra.net/bookstore/
Źródło: ''