Koncern Stora Enso już drugi rok z rzędu okazał się najlepszą skandynawską firmą z branży papierniczej i leśnej pod względem efektywności działań wpływających na ograniczenie emisji ogólnej gazów cieplarnianych. Co więcej, firma awansowała z czwartej na trzecią pozycję skandynawskiej listy Climate Disclosure Leadership Index (CDLI), uwzględniającej przedsiębiorstwa najefektywniej ograniczające emisję dwutlenku węgla.

28 października opublikowano kolejną edycję skandynawskiego raportu Carbon Disclosure Project. Uwzględnia on firmy, które w codziennej działalności przywiązują znaczącą wagę do działań zapobiegających zmianom klimatycznym i ograniczających emisję gazów cieplarnianych. Ranking opiera się na ankietach przesłanych przez 188 największych firm skandynawskich notowanych na tamtejszych giełdach papierów wartościowych. Stora Enso jest uczestnikiem projektu Carbon Disclosure Project od 2003 roku.

W ubiegłym roku zdefiniowaliśmy nasze założenia dotyczące ograniczeń emisji gazów cieplarnianych i dwutlenku węgla. Wyniki tegorocznego raportu CDLI jednoznacznie potwierdzają, że jesteśmy na właściwej drodze. Obecnie koncentrujemy się na określeniu poziomów emisji gazów cieplarnianych przy produkcji poszczególnych wyrobów. Ma to pomóc naszym klientom i ich odbiorcom w wyborze papierów i kartonów o najmniej szkodliwym wpływie na zmiany klimatyczne – powiedziała Eija Pitkänen, odpowiedzialna w Stora Enso za politykę zrównoważonego rozwoju.

Carbon Disclosure Project (CDP) to niezależna organizacja non-profit tworzona przez 385 inwestorów instytucjonalnych zarządzających aktywami o wartości 57 bln USD. Jej głównym zadaniem jest gromadzenie i przekazywanie inwestorom informacji o poziomie gazów cieplarnianych emitowanych przez poszczególne firmy, ryzyku i możliwościach biznesowych związanych ze zmianami klimatycznymi, jak również tworzenie standardów w zakresie metodologii badań ilości gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery. W roku 2008 na ankiety rozesłane przez Carbon Disclosure Project odpowiedziało ponad 1550 firm z całego świata.

Dodatkowe informacje na temat produktów Stora Enso: www.storaenso.com

Opracowanie merytoryczne informacji (na podstawie materiałów firmy Stora Enso): PAI
Źródło: ''