Zobacz skrót najważniejszych informacji z branży opakowań. Z nami będziesz na bieżąco.

Targi Warsaw Pack 2017 dobiegły końca!

Zakończyła się II edycja Targów Techniki Pakowania i Opakowań Warsaw Pack 2017.

Tegoroczna, druga edycja odbywała się przez 3 dni, w okresie od 7 do 9 marca w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym PTAK WARSAW EXPO. Wydarzenie zgromadziło bardzo liczną grupę wystawców, wśród których m. in. znaleźli się: AGJ, ATS Tanner, AWM-PAK, Coffee Service, Fenix Systems, HKM, LYNX Poland, Mosca Direct Poland, PAK-TREND, Polska Izba Opakowań, Rajapack oraz wiele innych. Oprócz możliwości zapoznania się z bogatymi ofertami wystawców program targów bogaty był w różnego rodzaju warszaty, szkolenia oraz konferencje branżowe.

 

Zobacz zdjęcia

 

Nowe zasady ewidencji odpadów

Projekt nowelizacji ustawy o odpadach przewiduje zmiany w prowadzeniu ewidencji odpadów. Ma się ona odbywać drogą elektroniczną, co będzie wymagało adaptacji systemu gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwach do nowych regulacji.

Nowelizacja ustawy o odpadach ma związek z potrzebą dostosowania krajowych przepisów do unijnego prawa. W projekcie ustawy z 23 listopada 2016 r. zaproponowane zostały m.in. zmiany dotyczące prowadzenia ewidencji odpadów. Okres przejściowy ich wprowadzenia będzie obowiązywał do 30 czerwca 2020 r. 

Projekt przewiduje uruchomienie z dniem 1 stycznia 2019 r. Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Integralną jej częścią będzie Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Do rejestracji w nim ma być zobowiązany każdy podmiot wytwarzający odpady i to na postawie wpisu otrzyma dane do logowania do bazy. Co istotne, zarówno ewidencja odpadów, jak i sprawozdawczość prowadzone będą tylko przez BDO.

Ustawodawca założył wprowadzenie nowej Karty przekazania odpadów komunalnych (KPOK) dla podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz podmiotów, które prowadzą transport, zbieranie i przetwarzanie odpadów komunalnych. Zawierać będzie ona daty i godziny rozpoczęcia i zakończenia odbierania odpadów oraz dostarczenia ich następnemu posiadaczowi. KPOK prowadzona będzie odrębnie dla każdego dnia, w którym odpady będą odbierane. Zmiany obejmą również Kartę przekazania odpadów (KPO), która zawierać będzie datę i godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia transportu odpadów do ich następnego posiadacza. Pozwoli to organom kontrolnym na śledzenie przemieszczania strumieni odpadów w czasie zbliżonym do rzeczywistego. 

Kierowca pojazdu, który transportuje odpady będzie zobowiązany do posiadania KPO lub KPOK w formie papierowej bądź elektronicznej (podpis elektroniczny lub profil ePUAP). 

Docelowo ewidencja będzie prowadzona wyłącznie za pośrednictwem BDO, co oznacza całkowite odstąpienie od formy papierowej. 

 

Dowiedz się więcej

 

API Group na targach Packaging Innovations 2017 w Warszawie i w Birmingham

Wśród wystawców 9. polskiej edycji targów Packaging Innovations 2017, które odbędą się w dniach 4-5 kwietnia w Centrum Expo XXI, firma API Folie Polska znajdzie się po raz drugi.

Na stoisku firmy API Folie Polska (nr F4) promowane będą folie i laminaty z bogatego portfolio tego producenta, skierowane m.in. na rynki opakowań i etykiet. Na stoisku prezentowane będą także informacje o najnowszych trendach rynkowych w tym zakresie, które firma API anonsuje w ramach dedykowanego projektu – API Trends Folio. Podczas targów Packaging Innovations w Birmingham (1-2 marca) miał on swoją premierę na Wyspach Brytyjskich. W zamierzeniach jego twórcy – Davida Petersa – API Trends Folio ma być swego rodzaju źródłem inspiracji i pomysłów dla projektantów opakowań, agencji reklamowych oraz właścicieli marek.

API Trends Folio obejmuje cztery kluczowe obszary, m.in. różne opcje zastosowania cyfrowej i analogowej technologii drukowania, jak też efekty wpływające na właściwe odwzorowanie detali, umożliwiające oglądanie opakowań z bardzo bliskiej odległości. Jak zapowiada jego twórca, pakiet będzie systematycznie aktualizowany o informacje na temat trendów rynkowych, a także praktycznych zastosowań nowych folii i laminatów, jakie będą pojawiać się na rynku. Planowane jest wprowadzanie co roku jego nowej wersji.

 

Dowiedz się więcej

 

Najciekawsze oferty dodane w tym tygodniu:

Taśma polipropylenowa

Taśma samoprzylepna

Taśma klejąca