Zobacz skrót najważniejszych informacji z branży opakowań. Z nami będziesz na bieżąco.

Wyniki finansowe Plast-Box po III kwartałach 2016

Po III kwartałach 2016 roku grupa Plast-Box, producent opakowań z tworzyw sztucznych, zwiększyła zysk netto o 68,5% w stosunku do roku ubiegłego, osiągając wartości 8,3 mln zł, oraz EBITDA o 13,8% do wartości 17,1 mln zł.
Narastająco po dziewięciu miesiącach spółka Plast-Box zanotowała 116,2 mln zł skonsolidowanych przychodów w stosunku do 108 mln przed rokiem, co wiąże się ze wzrostem o blisko 8% r/r.
Po 3 kwartałach br. jednostkowe przychody ze sprzedaży spółki matki Plast-Box S.A. w Słupsku wspięły się do 102,6 mln zł i były wyższe o 11,1% r/r. Przy takim poziomie przychodów słupska spółka podniosła EBITDA o 33,2% r/r do 12,5 mln zł, jednocześnie podnosząc zysk netto o 77,4% do 5,9 mln zł.
W tym samym okresie 9 miesięcy spółka córka Plast-Box zlokalizowana na Ukrainie przyniosła blisko 172,5 mln UAH przychodów ze sprzedaży, 28 mln UAH EBITDA oraz 12 mln UAH zysku netto. Osiągnęła wyrażony w hrywnach 17,5% wzrost sprzedaży a także 59,3% wzrost zysku netto.
"Stabilizacja sytuacji na Ukrainie nam sprzyja. Spółka córka, która tam produkuje i sprzedaje swoje produkty zwiększa przychody i zyski. Należy zaznaczyć, że naszym priorytetem jest bezpieczeństwo sprzedaży i prowadzonych tam interesów, a zatem mówimy o wzroście realnym, pewnym" - stwierdza Krzysztof Pióro, wiceprezes zarządu.
Opakowania firmy Plast-Box trafiają do większości krajów europejskich. Od stycznia do września grupa zwiększyła sprzedaż eksportową na rynkach Unii Europejskiej o 7,8% do 41,4 mln zł. W efekcie udział sprzedaży do państw UE w tym do Francji, Niemiec, po III kwartałach roku sięgnął 35,7% skonsolidowanych przychodów. Udział całego eksportu w sprzedaży grupy Plast-Box za 9 miesięcy wyniósł natomiast 58,6%.

Grupa kapitałowa Plast-Box produkuje opakowania z tworzyw sztucznych. Jej odbiorcami zarówno w Polsce jak i za granicą są renomowane firmy z branży spożywczej i chemicznej. Główną pozycję asortymentową stanowią zaawansowane technologicznie, zamykane wiadra, które w okresie 3 kwartałów br. odpowiadały za 81,8% w strukturze skonsolidowanych przychodów. Oprócz wiader w ofercie spółki figurują skrzynki i produkty użytkowe, sprzedawane w sieciach handlowych.

 

Więcej informacji o Plast-Box

 

Podanfol S.A. z pozytywnym wynikiem audytu BRC!

W dniu 8 listopada 2016 w firmie Podanfol S.A. miejsce miał niezapowiedziany audyt zgodności wg standardu BRC IoP.
Był to pierwszy tego typu audyt w Polsce, przeprowadzony bez wcześniejszej awizacji przez jednostkę certyfikującą Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA) w zakresie oceny realizacji procesów produkcyjnych. Pozytywny rezultat odbytego audytu potwierdził zgodność posiadanej przez producenta najwyższej oceny AA+.

 

Czytaj więcej

 

Stora Enso - lider w walce z globalnym ociepleniem

Stora Enso została uznana przez CDP – organizację non-profit, zajmującą się kwestiami zrównoważonego rozwoju – za światowego lidera w walce z globalnym ociepleniem.
Skandynawski koncern znalazł się na opublikowanej niedawno liście Climate A za rok 2016, uwzględniającej przedsiębiorstwa realizujące strategię ograniczania emisji gazów cieplarnianych.
"Walka z globalnym ociepleniem wymaga długofalowych kroków. Z tego względu od ponad dziesięciu lat systematycznie redukujemy zużycie energii w prowadzonej działalności. Coraz bardziej uniezależniamy się też od paliw kopalnych – komentuje Noel Morrin, wiceprezes Stora Enso ds. polityki zrównoważonego rozwoju. – Obecnie ponad 75% energii generowanej i zużywanej przez całą naszą grupę pochodzi ze źródeł neutralnych wobec emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Są to zarówno źródła wewnętrzne jak i zewnętrzne. Intencją naszej firmy jest redukcja zużycia paliw kopalnych w ciągu najbliższych dziesięciu lat niemal do zera".
Stora Enso znalazła się w gronie 9% firm uczestniczących w realizowanym przez CDP programie walki z ociepleniem, które znalazły się w rankingu 2016 Climate A List.
Paul Simpson, prezes CDP dodaje: "Gratulujemy wszystkim 192 firmom, jakie znalazły się w tegorocznej edycji rankingu Climate A. To liderzy w walce o przyszłość, w której emisja gazów cieplarnianych zostanie zminimalizowana. Firmy to kluczowi gracze w działaniach na rzecz ich ograniczenia, także w kontekście całej światowej gospodarki. Liderzy tej grupy wyznaczają ścieżki dla kolejnych przedsiębiorstw, wskazując przy tym zakres możliwych do podjęcia działań i korzyści z tego wynikających".
Na prośbę 827 inwestorów, reprezentujących aktywa o wartości 100 bilionów euro, tysiące firm dostarcza do CDP aktualne informacje, dotyczące podejmowanych działań zapobiegających zmianom klimatycznym. 

 

Grupa Ergis po III kwartałach 2016 roku ze wzrostem sprzedaży folii nanoERGIS®

Grupa ERGIS zanotowała po III kwartałach 2016 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 530,8 mln zł (o 4% wyższe niż rok wcześniej), zysk operacyjny na poziomie 30,2 mln zł (wzrost o 6%) oraz zysk netto w wysokości 21,1 mln zł (spadek o 3%, w związku ze zwiększeniem rezerw na podatek dochodowy). Zysk EBITDA za trzy kwartały wyniósł 48,9 mln zł (wzrost o 5%).
W samym III kwartale Grupa wypracowała, w stosunku do III kwartału 2015, wzrost przychodów sięgający 9% oraz wzrosty na poziomie: zysku operacyjnego o 125%, EBITDA o 46% oraz zysku netto o 241%.
Poprawa wyników związana jest m.in. ze wzrostem o 30% wartości sprzedaży najbardziej innowacyjnego produktu Grupy - folii nanoErgis®. W całym segmencie opakowań przemysłowych sprzedaż wzrosła o prawie 6%. Sprzedaż folii miękkich PVC wzrosła o 13%, a opakowań drukowanych o 7%. Pozytywnie na wynik wpłynęły przeprowadzone w roku poprzednim skuteczne działania restrukturyzacyjne, polegające na zintegrowaniu produkcji wielowarstwowych twardych folii opakowaniowych z produkcją monofolii PET w jednym zakładzie produkcyjnym w Berlinie.
Zgodnie z zapowiedziami, Grupa rozpoczęła budowę kolejnej linii do produkcji folii nanoErgis, w zakładzie w Oławie. Jej uruchomienie planowane jest w drugim półroczu 2017 roku. Wydatki na ten cel nie przekroczą 30 mln zł. W ocenie Grupy segment wyrobów opakowaniowych rozwija się dynamicznie i Grupa będzie skupiać się na dalszym rozwoju tego obszaru swojej działalności.
W III kwartale 2016 roku ceny surowców nie zmieniły się istotnie w stosunku do II kwartału 2016. W porównaniu z III kwartałem 2015 roku ceny wszystkich surowców strategicznych były niższe - w przypadku PVC nieznacznie, natomiast w przypadku wszystkich pozostałych surowców spadki były wyraźniejsze - w granicach do około 10%.
"Z zadowoleniem przyjmujemy wyniki finansowe III kwartału 2016 roku, które z jednej strony są odzwierciedleniem sukcesu najbardziej innowacyjnego produktu Grupy - folii nanoErgis, a z drugiej strony wynikają z efektów ubiegłorocznej restrukturyzacji przeprowadzonej w Niemczech i dobrych wyników w pozostałych segmentach działalności. Intensyfikując prace badawczo-rozwojowe w segmencie opakowaniowym budujemy kolejną linię do produkcji wielowarstwowej folii stretch nanoErgis, która ruszy w drugim półroczu 2017 roku" - powiedział Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu ERGIS SA.

Notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych Grupa ERGIS jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiada pięć zakładów produkcyjnych, z których cztery zlokalizowane są w Polsce, a jeden w Niemczech. Grupa specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (drukowane laminaty wielowarstwowe, folie i laminaty barierowe na bazie PET i PVC) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Oprócz tego ERGIS jest m.in. producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC. W 2015 roku przychody Grupy przekroczyły 675 mln zł.

 

Zobacz ofertę Grupy Ergis

 

Carlsberg Polska na Targach CSR zaprezentował działania podejmowane w ramach strategii zrównoważonego rozwoju

Firma Carlsberg Polska po raz kolejny dołączyła do grona wystawców Targów CSR, organizowanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
17 listopada w Galerii stadionu PGE Narodowego w Warszawie ruszyły Targi CSR - największe w Polsce wydarzenie poświęcone społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonemu rozwojowi. Tematem przewodnim tegorocznej, 6. edycji była edukacyjna działalność biznesu. 
Carlsberg Polska zaprezentował działania podejmowane w ramach strategii zrównoważonego rozwoju, skupiając się na dwóch obszarach: ekologii oraz odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu.
Od trzech lat Carlsberg prowadzi ekologiczną kampanię edukacyjną dla konsumentów „Weź mnie w obroty”. Celem działań jest zbudowanie wśród konsumentów nawyku zwracania butelek do sklepów i uświadomienie, że jest to element ekologicznego stylu życia. Rotacja butelek zwrotnych na linii browar – sklep – konsument jest ważna, ponieważ dzięki temu oszczędza się zasoby naturalne zużywane do produkcji szkła. W Polsce butelka rotuje jedynie 8-12 razy, a powinna co najmniej 20.
Na stoisku Carlsberg uczestnicy Targów CSR mieli możliwość zapoznania się z filmami o butelce zwrotnej oraz otrzymania materiałów edukacyjnych na ten temat. Atrakcją stoiska był konkurs dotyczący butelki zwrotnej. 
Na Targach CSR Carlsberg zachęcał do odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu. Firma pokazała, w jaki sposób można dbać o kulturę konsumpcji piwa jako towarzysza spotkań w gronie przyjaciół i znajomych oraz trunku, który doskonale można łączyć z różnymi potrawami. Na odwiedzających stoisko czekała m.in. niedostępna w sprzedaży książka: „Jasne Strony Piwa”. Poza tym edukacja była prowadzona poprzez broszury i upominki nawiązujące do idei odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu.

Carlsberg Polska zajmuje wiodące miejsce w polskiej branży piwowarskiej, dostarczając marki piwa najwyższej jakości, odwołujące się do przyjemnych i radosnych stron dorosłego stylu życia. Carlsberg Polska ma w swoim portfelu marki: Carlsberg, Okocim, Harnaś, Karmi, Kasztelan, Bosman, Piast. Piwa z grupy Carlsberg Polska warzone są w browarach w Brzesku, Szczecinie i Sierpcu. Łączne zatrudnienie w Polsce wynosi ponad 1300 pracowników. Od roku 2012 do portfolio Carlsberg Polska dołączyły również takie marki jak: Somersby, Grimbergen, piwa Sezonowe Okocim oraz Okocim Radler.

 

Czytaj więcej

 

Grupa Arctic Paper z bardzo dobrymi wynikami po III kwartale 2016!

Wyniki finansowe Grupy Arctic Paper w III kwartale 2016 roku były zdecydowanie lepsze od wypracowanych w tym samym okresie rok wcześniej.
Przychody wzrosły o 4,0% (sięgając blisko 760 mln zł), EBITDA o 9,1% (do 76,9 mln zł), a zysk netto z działalności kontynuowanej o 43,1% (do 32,5 mln zł).
Na podkreślenie zasługują bardzo dobre wyniki osiągnięte przez Arctic Paper w segmencie papieru. Grupa wypracowała wzrost wolumenów sprzedaży oraz przychodów mimo trudnej sytuacji rynkowej. Efekty Programu Poprawy Rentowności 2015/2016 i korzystnie kształtujące się ceny celulozy krótkowłóknistej przełożyły się na osiągnięcie bardzo dobrych wyników operacyjnych w tym segmencie.

ARCTIC PAPER S.A. jest jednym z wiodących europejskich producentów wysokogatunkowego papieru graficznego. Spółka produkuje powlekany i niepowlekany papier bezdrzewny dla wymagających klientów, wśród których są drukarnie, wydawnictwa książkowe i prasowe, agencje reklamowe, dystrybutorzy papieru i firmy opakowaniowe. Jej oferta produktowa obejmuje wiele znanych marek, takich jak Amber, Arctic, G-Print czy Munken.

 

Zobacz szczegóły

 

Najciekawsze oferty dodane w tym tygodniu:

 

SKRZYNKI PLASTIKOWE E2 DO MIĘSA

POJEMNIK EURO 410-5

KSZTAŁTKI / WYPEŁNIACZE / TACKI 

AUTOMATYCZNA MASZYNA BANDUJĄCA DLA PRZEMYSŁU KARTONIARSKIEGO