Zobacz skrót najważniejszych informacji z branży opakowań. Z nami będziesz na bieżąco.

Wyniki finansowe Stora Enso za 3. kwartał 2017

Stora Enso poinformowała o wynikach finansowych za 3. kwartał br., w którym przychody ze sprzedaży wyniosły 2 509 mln euro, co oznacza 4,8% wzrost w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Jest to trzeci z rzędu kwartał, w którym grupa odnotowała zwiększenie obrotów. Znacząco, bo o 32,4%, wzrósł też jej zysk operacyjny EBIT – do poziomu 290 mln euro. Firma zaanonsowała jednocześnie plan inwestycyjny o wartości 94 mln euro, obejmujący dwa zakłady zlokalizowane w Finlandii – Enocell i Varkaus. Jego celem jest dalsze zwiększanie udziału materiałów odnawialnych w procesach produkcyjnych Stora Enso, a zarazem – poprawa konkurencyjności działów Biomaterials i Consumer Board.

Jednocześnie firma przedstawiła wyniki finansowe za pierwsze trzy kwartały br. Stora Enso odnotowała w nich – w ujęciu rok do roku – wzrost przychodów ze sprzedaży o 2,3%. Przy wyłączeniu przeżywającego strukturalne spadki działu papierów wzrost ten wyniósł 9,2%. Zysk operacyjny EBIT wyniósł w tym okresie 724 mln euro, co oznacza jego zwiększenie o 4,5% - to przede wszystkim efekt zwiększonego wolumenu zrealizowanych zamówień.

Na uwagę zdaniem kierownictwa firmy zasługuje też znaczący, ponad 30% wzrost zysku operacyjnego EBIT, który jest efektem wyższych cen, zwiększonych dostaw (zwłaszcza z zakładów strategicznych dla przyszłości Stora Enso) oraz restrykcyjnej kontroli kosztów.

Warto dodać, że zysk netto wypracowany przez Stora Enso w 3. kwartale br. wyniósł 191 mln euro, co oznacza ponad 60% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. (119 mln euro) i ponad 30% wzrost w odniesieniu do 2. kwartału br. (143 mln euro). Z kolei biorąc pod uwagę pierwszych dziewięć miesięcy 2017 r., zysk netto – także w ujęciu rok do roku – wzrósł o ponad 25%.

Jak podkreśla w swoim oświadczeniu Karl-Henrik Sundström, na solidne wyniki finansowe kluczowy wpływ miały realizowane – niekiedy nawet przed planem – strategiczne inwestycje, wpisujące się w wieloletni plan transformacji Stora Enso. Fabryka w Beihai wyprodukowała w 3. kwartale br. 105 tys. ton tektury, przy zakładanych wcześniej 52 tys.

Równie satysfakcjonujące efekty dają – jak wynika z informacji przekazanych przez kierownictwo Stora Enso – zmiany wdrażane w zakładach Varkaus w Finlandii. Zmodernizowana linia do produkcji tektury typu kraft umożliwiła osiągnięcie przez tę fabrykę zakładanego poziomu zysku EBITDA.  

W dniu ogłoszenia wyników finansowych za 3. kwartał br., Stora Enso zaanonsowała jednocześnie kolejne dwie inwestycje w rozwój materiałów odnawialnych. Pierwsza z nich, o wartości 52 mln euro, dotyczy celulozowni Enocell, której moce produkcyjne mają dzięki temu zwiększyć się z obecnych 150 tys. do 430 tys. ton rocznie. Wytwarzany tu specjalny rodzaj celulozy wykorzystywany jest w przemyśle tekstylnym. Jak wynika z zapowiedzi firmy, po sfinalizowaniu projektu zakłady w Enocell będą koncentrować się wyłącznie na tym proekologicznym materiale.

Zakończenie projektu, który ma znacząco poprawić zyskowność działu Biomaterials, przewiduje się na 2. kwartał 2019 r. Druga inwestycja, rzędu 42 mln euro, zwiększy moce produkcyjne zakładów Imatra (należących do działu Consumer Board) w zakresie wytwarzanej tu masy chemotermomechanicznej (CTMP). Jej zakończenie jest z kolei zaplanowane na 1. kwartał 2019 r.

Kierownictwo Stora Enso przewiduje, że ostatnie trzy miesiące br. przyniosą firmie przychody ze sprzedaży na poziomie porównywalnym lub nieco wyższym niż te odnotowane w 3. kwartale br. Spodziewać się można przy tym nieco niższego poziomu zysku operacyjnego EBIT, m.in. za sprawą odpisów związanych z rozruchem zakładów produkcyjnych w Beihai. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, fabryka ta ma osiągnąć zakładany poziom zysku EBITDA już w 4. kwartale br. Na niższy poziom EBIT wpłyną też koszty związane z doroczną konserwacją wybranych maszyn, co siłą rzeczy wiąże się z tymczasowym wstrzymaniem realizowanej w nich produkcji.

 

Dowiedz się więcej

 

Wyniki Grupy Ergis po trzech kwartałach 2017 roku

Grupa ERGIS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo–Wschodniej, opublikowała wyniki finansowe za III kwartał 2017 br. Wyniki te nie różnią się wiele od opublikowanych w dniu 19 października wstępnych wyników finansowych. W trzech kwartałach Grupa zanotowała przychody w wysokości 574,7 mln zł (wzrost o 8,3%), wynik EBITDA sięgający 48,9 mln zł (wzrost o 0,1%), wynik operacyjny wynoszący 31,3 mln zł (wzrost o 3,7%) oraz zysk netto w wysokości 20,4 mln zł (spadek o 3,3%).

W samym III kwartale Grupa zrealizowała, w stosunku do III kwartału 2016, wzrost przychodów sięgający 11,6% oraz spadki na poziomie: zysku operacyjnego o 3,3%, EBITDA o 2,8% oraz zysku netto o 34,4%. Wartości zysku w III kwartale 2017 roku są obciążone wzrostem kosztów wynagrodzeń w Grupie – o 2,8 mln zł (w stosunku do II kw. 2017 r.) i o 5,6 mln zł po trzech kwartałach 2017 roku (w porównaniu z kosztami wynagrodzeń po trzech kwartałach 2016 r.). Niekorzystnie na poziom realizowanych marż wpływała również sytuacja surowcowa, szczególnie utrzymujące się od początku roku wysokie koszty PVC oraz zmiękczaczy. EBITDA III kwartału jest również obciążone kosztami restrukturyzacji organizacyjnej w Grupie w wysokości około 500 tys. zł., a zysk netto został pomniejszony o blisko milion złotych w wyniku rozwiązania aktywa podatkowego w związku z poprawą wyników finansowych niemieckich spółek Grupy.

 

Poznaj szczegóły

 

Sun Chemical - podsumowanie udziału w branżowych wydarzeniach dedykowanych produkcji etykietowej

W ostatnich tygodniach firma Sun Chemical wzięła udział w dwóch wydarzeniach branżowych, dedykowanych produkcji etykietowej. W dniach 25-28 września br. była obecna ze stoiskiem na targach Labelexpo Europe 2017 w Brukseli., promując, pod hasłem „Brighter Ideas for Labels” zarówno nowe, jak i znane już produkty ze swojej oferty, znajdujące zastosowanie w wąskowstęgowej produkcji etykiet oraz opakowań. Z kolei w dniach 19-20 października br. w Jastrzębiej Górze, firma Sun Chemical wzięła udział – jako współorganizator – w 12. konferencji „Etykiety samoprzylepne – najnowsze technologie”. Organizatorem wydarzenia było wydawnictwo Polski Drukarz. Tam jej przedstawiciele – Mark Walkling i Katarzyna Łakomiec, wystąpili z prezentacją dedykowaną najnowszym osiągnięciom technologicznym w zakresie farb do drukowania etykiet i opakowań w technologii wąskowstęgowej.

W tym roku stoisko firmy Sun Chemical na najważniejszej w Europie wystawie dedykowanej produkcji wąskowstęgowej zostało podzielone na pięć obszarów, które uwzględniały: kluczowe produkty w ofercie firmy, rozwiązania do druku cyfrowego, rozwiązania do druku funkcjonalnego i tworzenia efektów specjalnych, systemy ochrony marki oraz rozwiązania z zakresu zarządzania barwą.

Jeżeli chodzi o pierwszy z nich, najważniejszą targową premierą Sun Chemical była nowa seria farb flekso UV, dedykowanych m.in. opakowaniom spożywczym. Zdaniem producenta oferują one znacznie wyższą wydajność, a ich uzupełnienie stanowią wzbogacone białe farby UV, przeznaczone także do zadrukowywania materiałów typu sleeve. Z myślą o zyskującej na znaczeniu technologii LED, firma wprowadziła na rynek udoskonalone wersje farb offsetowych i fleksograficznych, dostosowanych do maszyn wyposażonych w ten system utrwalania. Są one przeznaczone do produkcji etykiet i opakowań oraz spełniają przemysłowe normy w kontekście kontaktu z żywnością. Sun Chemical promował także znane już ze swojej oferty rozwiązania, takie jak lakiery ochronne SunBar czy system laserowego znakowania SunLase.

Obszar dedykowany technologiom cyfrowym to domena SunJet – oddziału Sun Chemical, specjalizującego się w rozwiązaniach inkjetowych. Tu na szczególną uwagę zasługuje Aquacure – nowej generacji atrament wodny do druku funkcjonalnego. Według producenta, zapewnia on optymalną jakość drukowania, wysoki poziom przylegania do różnego rodzaju podłoży, wyjątkową elastyczność, szeroki gamut kolorystyczny, niski poziom emisji zapachu, a także przyjazność dla środowiska naturalnego. Firma promowała też inne rozwiązania dedykowane produkcji cyfrowej, tworzone i udoskonalane – m.in. w ramach umów OEM – ze swoimi partnerami, producentami głowic i integratorami systemowymi. Jednym z takich projektów są powstałe we współpracy z HP Indigo specjalistyczne lakiery do wydruków cyfrowych.

W zakresie ochrony marki Sun Chemical skupił uwagę zwiedzających na rozwiązaniu do smartfonów, pozwalającym na weryfikację autentyczności produktu. Bazuje ono na aplikacji AuthentiGuard, stworzonej przez firmę Document Security Systems. Inną propozycją dla właścicieli marek poszukujących skutecznych sposobów na walkę z podróbkami jest SunTag – zintegrowany system oznakowania kartridży i pojemników na materiały eksploatacyjne, umożliwiający ich identyfikację i weryfikację.

Bardzo szerokie portfolio rozwiązań zaprezentowała firma Sun Chemical w zakresie color managementu. Oferowane są one pod wspólnym szyldem SunColorBox. Jest to zestaw aplikacji i usług, umożliwiających wdrożenie w pełni cyfrowego workflow, który pozwala skutecznie zarządzać barwą. Ma on pomagać przedsiębiorstwom specjalizującym się w produkcji i przetwórstwie opakowań, w zachowaniu stabilności kolorystycznej – zwłaszcza w przypadku barw firmowych. Te ostatnie są dostępne m.in. za sprawą MyColorCloud – rozwiązania działającego w „chmurze”, zapewniającego zdalny dostęp do kolorów specjalnych. Wśród innych narzędzi wchodzących w skład SunColorBox można wymienić: SunConsulting – usługi konsultingowe i audytorskie w zakresie wdrażania cyfrowego workflow do zarządzania barwą; SunCMYK i SunECG – oprogramowanie do color managementu; SunDigiGuide – podręcznik zawierający standardy kolorystyczne; SunMatch – narzędzie umożliwiające komunikację kolorystyczną pomiędzy dostawcą farb i klientem; SunDigiProof – system generowania odbitek próbnych u klienta; SunColorQC – system pomiarów kolorystycznych czy PantoneLIVE – działające „w chmurze” rozwiązanie, pozwalające na zachowanie zgodności z biblioteką Pantone w całym cyklu produkcyjnym opakowania.

Ostatni obszar stoiska, dedykowany drukowi funkcjonalnemu i efektom specjalnym, wypełniły m.in. rozwiązania SunInspire. Jest to seria farb i lakierów specjalnych, zapewniających uzyskiwanie efektów specjalnych (zarówno wizualnych jak i dotykowych) w produkcji etykiet.

„Rozwiązania do druku wąskowstęgowego – najnowsze technologie” - tak zatytułowana była prezentacja firmy Sun Chemical podczas konferencji odbywającej się w dniach 19-20 października br. w Jastrzębiej Górze. Spotkanie odbyło się już po raz dwunasty i przebiegało pod hasłem „Etykiety samoprzylepne – najnowsze technologie”. Zgromadziło ono ponad 220 przedstawicieli firm działających na rynku produkcji wąskowstęgowej: drukarń, przedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem przemysłowym, firm konsultingowych (m.in. w obszarze zarządzania barwą) oraz dostawców rozwiązań dedykowanych temu dynamicznie rozwijającemu się segmentowi rynkowemu. Wśród tych ostatnich znalazł się Sun Chemical – jeden ze światowych liderów w produkcji farb, atramentów, lakierów i powłok oraz specjalistycznych rozwiązań, znajdujących zastosowanie przy produkcji etykiet i opakowań. Firma była jednym ze współorganizatorów spotkania, a jej przedstawiciel – Mark Walkling (Product Manager, ECP Packaging & Narrow Web Labels, Europe), któremu towarzyszyła Katarzyna Łakomiec (Technical Manager w polskim oddziale Sun Chemical), wystąpił z referatem poświęconym najnowszym technologiom w produkcji etykiet.

Na wstępie Mark Walkling wymienił czynniki rynkowe, wpływające na tworzenie i udoskonalanie nowych rozwiązań: dywersyfikację portfolio (sleeves, opakowania giętkie, IML, kartony pudełkowe), chęć wyróżnienia się na tle konkurencji (efekty specjalne), zgodność z przepisami (zarówno w odniesieniu do różnych krajów jak też do działań realizowanych przez właścicieli marek), rosnące znaczenie technologii cyfrowych, kwestie ekologiczne (polityka zrównoważonego rozwoju, ochrona środowiska, recykling), konsolidację wśród globalnych graczy oraz konwersję z tradycyjnych technologii (klejenie na mokro, rotograwiura) na nowe rozwiązania. Następnie przedstawił cechy nowo wprowadzanych na rynek przez Sun Chemical produktów w odniesieniu do każdego z ww. czynników. W kontekście farb fleksograficznych wskazywał m.in. na ich rosnącą wszechstronność, drukowalność czy jakość (choćby w przypadku farb HD Flexo), jak też alternatywne metody utrwalania (UV, UV-LED, EB), szerszy gamut kolorystyczny farb procesowych (np. serii SolarVerse), rosnące wymagania odnośnie ich zgodności z przepisami o opakowaniach spożywczych, stosowanie laminowania inline czy też pojawianie się nowych rodzajów lakierów bazujących na koncentratach, np. serii SolarFlex. Nieco więcej miejsca Mark Walkling poświęcił nowej platformie Flexo UV, w ramach której oferowane są osobno koncentraty pigmentowe i żywice.

W odniesieniu do farb offsetowych – poza różnymi metodami suszenia wydruków (UV-LED, energooszczędne UV, EB), zgodnością z przepisami o kontakcie z żywnością, szerszym gamutem kolorystycznym i coraz powszechniejszym stosowaniem laminowania inline, Mark Walkling dodatkowo wymienił poprawę adhezji farb do podłoża. 

Kolejnym omawianym przez prelegenta segmentem były rozwiązania do druku cyfrowego, oferowane przez SunJet – specjalizujący się w nich oddział Sun Chemical.

Następnie scharakteryzował zmiany na rynku farb sitodrukowych, wskazując na coraz powszechniejsze zastosowanie bieli o wysokim stopniu krycia oraz kolorów o wysokim połysku i poziomie matowości, konieczność stosowania farb zgodnych z przepisami o kontakcie z żywnością oraz rosnącą popularność technologii UV-LED i lakierów generujących efekty dotykowe. 

Lakiery, primery i kleje – to kolejna grupa produktów wymieniona przez prelegenta. Tu – jego zdaniem – kluczowe innowacje technologiczne obejmują: zwiększenie trwałości przylegania do podłoża, różne metody utrwalania, zgodność z wcześniej wymienianymi przepisami, rosnący udział surowców odnawialnych w procesie produkcji, coraz częstsze stosowanie lakierów ochronnych (np. SunBar Aeroblock) oraz pojawianie się różnych efektów dodatkowych (dotykowych, języka Braille’a, 3D itd.). Na zakończenie wymienił nowości w zakresie rozwiązań do zastosowań specjalnych.

 

Dowiedz się więcej

 

CAN-PACK z nagrodami Cans of the Year Awards 2017

Firma CAN-PACK została wyróżniona w tegorocznym konkursie Cans of the Year Awards organizowanym przez magazyn Canmaker w trzech kategoriach.

CAN-PACK S.A., wiodący producent opakowań metalowych w branży opakowań napojowych, może się poszczycić następującymi wyróżnieniami:


- Złoto - w kategorii wieczek i zamknięć - za wieczko łatwootwieralne Union Jack Spitfire Amber Kentish Ale dla browaru Sheperd Neame
- Srebro - w kategorii litografia i jakość druku - dla puszki Pilsner Urquell
- Brąz - w kategorii puszka napojowa - za puszkę Whitstable Bay browaru Faversham Steam 

 

Więcej o CAN-PACK

 

Najciekawsze oferty dodane w tym tygodniu:

KUHNE - urządzenia i linie do wytłaczania folii do termoformowania

Składarko sklejarka kartonów Bliss Former VERPAMA

Maszyna do bandowania taśmą polipropylenową StraPack serii RQ-8