Zobacz skrót najważniejszych informacji z branży opakowań. Z nami będziesz na bieżąco.

Mac & Label pod skrzydłami Bizerba
Czołowy dostawca rozwiązań ważących, tnących i etykietujących przejął przedsiębiorstwo Mac & Label. Włoska firma z siedzibą w Cesenie działa w zakresie aplikatorów etykietujących przeznaczonych dla sektora warzyw i owoców. Dzięki połączeniu sił, Bizerba rozszerzy gamę swoich rozwiązań o aplikatory i etykiety dla rosnącego rynku owocowo-warzywanego. W sprzedaży detalicznej etykietowanie owoców staje się coraz ważniejsze. Konsumenci doszukują się pochodzenia warzyw i owoców, dodatkowo etykiety mogą być nośnikiem infomacji marketingowych i służyć komunikacji z klientem. Nowe porozumienie pozwoli lepiej rozpoznać sektor i wzmocnić go o nowe możliwości produkcyjne.
Dowiedz się więcej o firmie Bizerba 


Rynek opakowań cienkościennych
Raport agencji AMI Consulting wskazuje na zmiany o charakterze strukturalnym w zakresie opakowań cienkościennych w Europie. Rynek ten zużywa rocznie 3,1 mln ton towrzyw i jest względnie stabilny. Jednak poszukiwanie wyższej marży i wzrostu pozycji rynkowej powoduje zmiany w zakresie stosowanych materiałów i procesów. Liderzy rynku przeprowadzili restrukturyzację przedsiębiorstw, by zmaksymalizować możliwości techniczne i stworzyć silną pozycję biznesową. Ponadto przeprowadzono racjonalizację działalności zakładów produkcyjnych, a nawet zmieniono ich lokalizację. Klienci korzystający z usług producentów opakowań cienkościennych posiadają silną pozycję, więc ich wymagania napędzają zmiany w calej branży.  Największe marki posługują się wieloma technikami marketingowymi, by dotrzeć do konsumentów, a jednocześnie uzyskać najbardziej pożądany efekt. Dzieki temu w najbliższych latach poprawi to sytuację w branży opakowaniowej. 


Nowa książka dla branży opakowań
Niedawno na rynku ukazała się nowa książka przeznaczona dla czytelników z branży opakowaniowej „Opakowania aktywne i inteligentne” Ryszrada Cierpiszewskiego z Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Publikacja przedstawia kompleksowo zagadnienia związane z opakowaniami aktywnymi i inteligentnymi. W książce zamieszczono definicje oraz uwarunkowania prawne, jakie muszą spełniać, by zostały wprowadzone na rynek. Szczególny nacisk kładzie się na omówienie propopnowanych rozwiązań, zarówno w praktyce, jak i w teorii.
W zakresie opakowań aktywnych omówiono pochłaniacze tlenu, wilgoci, zapachu, adsorbery i emitery ditlenku węgla, regulatory etylenu oraz opakowania przeciwdrobnoustrojowe. W zakresie opakowań inteligentnych, nacisk położono na wskaźniki TTI, wskaźniki świeżości oraz obecności gazów. Ponadto publikacja zawiera informacje o znacznikach RFID wykorzystywanych do monitorowania warunków przechowywania. Przeanalizowano aktywność patentową w opakowaniach aktywnych i inteligentnych oraz przedyskutowano główne kierunki rozwoju, opieracjąc się na trendach obserwowanych w opakowalnictwie. Dodatkowo w książce ukazał się osobny podrozdział poświęcony nanomateriałóm, które mają stanowić nową jakość, poprawiając właściwości budowy opakowań oraz elementy aktywne i inteligentne.


Podsumowanie 2015 roku w Stora Enso
Firma odnotowała 13% wzrost zysku operacjnego EBIT, mimo nieznacznego spadku przychodów ze sprzedaży. Kierownictwo w komunikacie dla akcjonariuszy i inwestorów podkreśliło stabilną sytuację spółki, także w zakresie przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej. W całym roku 2015 przychody ze sprzedaży wyniosły 10,04 mld euro, co daje 1,7% spadek. Jeśli wyłączymy wspomniane wcześniej czynniki - dział papierów, wydzielone zakłady produkcyjne -firma odnotowała wzrost na poziomie 4,6%. Jest to związane głównie ze stale rosnącą sprzedażą realizowaną przez celulozownie Montes del Plata. Zysk operacyjny EBIT w ubiegłym roku wynosił 915 mln euro, co oznacza 13% wzrost w porównaniu z rokiem wcześniejszym.
Zarząd Stora Enso rekomenduje wypłatę dorocznej dywidendy w wysokości 0,33 euro za akcję. Firma udowodniła swoją zdolność do przekstałcenia się w zakład bazujący na surowcach odnawialnych. Pokazuje to szczególnie znaczny wpływ sprzedaży zrealizowanej przez celulozownię Montes del Plata i produkujące tekturę typu kraft zakłady Varkaus. Ponadto przyniosło to także stabilne przepływy gotówkowe, a zysk operacyjny EBIT wzrósł o 15,8%. Prognozy na 1. kwartał 2016 r. zakładają uzyskanie przychodów ze sprzedaży oraz zysku operacyjnego EBIT na poziomie z ostatniego kwartału ub.r. W związku z tym nie są przewidywane żadne istotne przestoje w zakładach produkcyjnych wchodzących w struktury Stora Enso.
Zobacz cały raport

 

Najciekawsze oferty dodane w tym tygodniu:

Butelka BU 77 bezbarwna 500ml

Folia stretch ręczna 1,5kg czarna stretch

Nakrętka Flip top PP - sprawdź cenę

Paleta pełna Euro (09-158)