Kolejny tydzień za nami! Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi wydarzeniami ubiegłego tygodnia.

Rynek opakowań w Polsce - produkcja rośnie.
Rok 2014 możemy uznać za bardzo stabilny w branży opakowań. Nie odnotowano znaczących zmian w zakresie rodzaju materiałów używanych w produkcji. Jednocześnie wzrost odnotowano w zakresie całościowej produkcji.
Czytaj więcej o prognozach

Budowa elektrociepłowni w Kędzierzynie-zakończenie ważnego etapu.
Zakończył się kolejny ważny etap budowy nowej elektrociepłowni w Grupie Azoty ZAK SA w Kędzierzynie - 6 sierpnia zamontowano kocioł parowy o wydajności 140 Mg/h. Jak podkreślają przedstawiciele inwestora i wykonawcy, to bardzo ważny etap inwestycji.Wyprodukowany przez firmę Rafako kocioł dla jest kotłem walczakowym wykonanym w układzie ścian szczelnych. Posiada nowoczesną dwuciągową sylwetkę i wyposażony został w instalację odazotowania spalin metodą katalityczną - SCR oraz instalację półsuchego odsiarczania spalin. Gwarancje emisji dla NOX i SO2 wynoszą 180 mg/nm3. Nowa elektrociepłownia będzie produkować 25 MW energii elektrycznej i 140 Mg/h pary. Drugi etap budowy zostanie zrealizowany w latach 2017-2019. Nowa elektrociepłownia będzie współpracować z istniejącą aż do całkowitego wyłączenia i likwidacji istniejących kotłów, co nastąpi ok. 2019 roku. Łączna wartość inwestycji to 600 mln zł.

Najlepsze połączenie - Mondi HybridPro.
Mondi podjęło dalsze kroki w stronę rozwoju przemysłowych worków papierowych. Nowy produkt ma oferować bezkompromisową ochronę przed warunkami atmosferycznymi i znacznie wydłużyć żywotność materiału oraz wpłynąć na trwałość zawartości.
Sprawdź czym jest HybridPro

BASF Polska z nowym szefem.
1 sierpnia Andreas Gietl objął posadę dyrektora zarządzającego BASF Polska. Zastąpił na tym stanowisku Dirka Elvermanna, który piastował funkcję dyrektora polskiego oddziału BASF od 2012 r. Obecnie Elvermann wraca do centrali BASF w Niemczech, żeby przygotować się do nowego zadania.Andreas Gietl spędził ostatnie 5 lat swojej kariery w Ameryce Południowej. Pochodzi z Niemiec, wykształcenie w dziedzinie zarządzania biznesem zdobywał na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Ludwigshafen oraz na Uniwersytecie North Carolina. Swoją karierę w BASF Gietl rozpoczął w roku 2000 jako Marketing Analyst Styrenic Polymers Europe w centrali firmy w Ludwigshafen. Później obejmował rożne stanowiska m.in. Head of Crop Protection Portugal (2004-2007) czy Staff Division President (2008-2010). W roku 2010 został oddelegowany do Brazylii na stanowisko Dyrektora Performance Chemicals South America. Od 2013 roku pełnił funkcję wiceprezesa Decorative Coatings Solutions South America w São Paulo.

Render Technology wyznacza nową granicę wydajności.
Firma Render Technology, producent specjalistycznych maszyn pakujących, paletyzujących i to transportu materiałów dla branży opakowaniowej, zmieniła dostawcę napędów na firmę Emerson.W przedsiębiorstwie zaobserwowano wzrost wydajności maszyn o 20% w wyniku zastosowania napędów o zmiennej prędkości Unidrive M firmy Emerson-Control Techniques. Zanim zastosowano napędy Unidrive M, maszyny firmy Render Technology były w stanie wykonać od 25 do 26 cykli na minutę. Zastosowanie napędów Unidrive M umożliwiło zwiększenie liczby cykli do 30 na minutę, co jest znaczną poprawą wydajności. Głównym celem Render Technology przy projektowaniu nowej maszyny był wzrost przepustowości.Gama napędów Unidrive M oferuje najlepszą w klasie indukcję i wydajność serwomotorów z magnesem trwałym ze sterowaniem w czasie rzeczywistym przy użyciu sieci Ethernet. Każdy napęd gwarantuje maksymalną przepustowość maszyny dzięki zaawansowanym algorytmom sterowania przy sieciowej synchronizacji jedno- i wieloosiowej. Wbudowana sieć Ethernet pracująca w czasie rzeczywistym (standard IEEE 1588 v2), zaawansowane sterowanie ruchem i szybkie układy we/wy do definiowania położenia w największym dotychczas stopniu ułatwiają konstruktorom tworzenie bardziej złożonych i elastycznych maszyn.


Oferty, które zwróciły naszą uwagę:

Szukasz pakowarki próżniowej? Sprawdź ofertę Inter Arma INTERCOM PREMIUM 500.

Takich kartonów nie widziałeś. Zobacz ofertę na pudełka.


Wózek ręczny paletowy DRAGON-TRUCK w najlepszej cenie.


Kaszerownica półautomatyczna REIVA.