Pomimo, iż coraz większą rolę na rynku opakowań odgrywają tworzywa sztuczne, ilość opakowań ekologicznych zamuję znikomy procent na rynku polskim. Jak oceniają producenci opakowań, wysoki koszt wytwarzania, brak popytu ze strony konsumentów oraz bierność MOŚ (brak odpowiednich ustaw) nie zachęca do produkcji ekologicznych opakowań.

Na problem ten zwraca uwagą pani Monika Niewinowska w artykule "Tworzywa sztuczne skutecznie wygrywają konkurencję cenową". Autorka twierdzi, iż "spowolnienie gospodarki nie sprzyja popularyzacji nawyków ekologicznych w społeczeństwie. Ekologia przegrywa konkurencję cenową, na czym cierpi nie tylko środowisko, ale i producenci opakowań ekologicznych".

Autorka zwraca też uwagę na czynnik ekonomiczny. Jak wiadomo opakowanie np. szklane jest znacznie droższe od opakowania plastikowego przez co przegrywa jako końcowy produkt w porównaniu z podobnym produktem zapakowanym w opakowanie z tworzywa sztucznego. Narzekają też producenci popularnych kiedyś opakowań papierowych. Popyt na nie zdecydowanie spadł, zmieniała się również struktura ich odbiorców.

"Na produkcję toreb papierowych zdecydowaliśmy się z przekory. Mieliśmy świadomość, że trudno nam będzie zaistnieć na rynku masowym. Ograniczyliśmy asortyment do ekskluzywnych toreb papierowych. Popyt na nie stopniowo wzrasta - mówi Artur Rezulak, właściciel firmy Pack-Art".

Zdaniem wielu producentów na rozpowszechnienie na rynku opakowań ekologicznych wpływ mają przede wszystkim przepisy, które obecnie nie zachęcają w żadnym stopniu do stosowania droższych, lecz ekologicznych opakowań. "Producenci opakowań ekologicznych czekają na wprowadzenie przez rząd mechanizmów zachęcających firmy do stosowania opakowań ekologicznych. Potrzebę wprowadzenia odpowiednich regulacji dostrzega również Ministerstwo Środowiska.

- 22 sierpnia 2001 r. odbyła się debata sejmowa, której przedmiotem był dokument "Polityka ekologiczna państwa". Wśród ustanowionych priorytetów krótkookresowych znalazło się ostateczne dostosowanie polskich regulacji prawnych do tych obowiązujących w UE, przygotowanie strategii gospodarowania odpadami, a także rozszerzenie mechanizmów rynkowych oraz przygotowanie skutecznych instrumentów ekonomicznych zmierzających do zwiększenia popularności i sprawności obrotu opakowaniami ekologicznymi - informuje Antoni Tokarczuk, minister środowiska".
Źródło: ''