Światowy lider w zakresie produkcji opakowań do napojów (puszki z aluminium) CROWN - siedziba Filadelfia (USA) planuje budowę nowej fabryki w Kazachstanie.

Nowe zakłady będą zlokalizowane w Burundai na przedmieściach Almaty. Produkcja rozpocznie się w pierwszym kwartale 2007 roku i ma wynosić około 750 mln puszek w ciągu roku. Władze Crowna zamierzają kontynuować inwestycje w Europie Środkowej, Afryce Północnej i Azji z uwagi wzrost zapotrzebowania na opakowania w tych rejonach.

Źródło: www.crowncork.com
Źródło: ''

Komentarze