Tak, ale ten koniecznie pochodzący z recyrkulacji, gdyż wciąż zwiększające się światowe zużycie opakowań (gdzie papier wciąż dominuje) oraz innych produktów wytwarzanych z drewna budzi coraz większe obawy o przyszłość globalnych zasobów leśnych a w szczególności lasów amazońskich. W tej sprawie amerykański magazyn „Science" publikuje raport.

Wyniki badań są szokujące. Naukowcy wiedzieli do tej pory tylko o wycinaniu drzewostanu na dużych obszarach amazońskich lasów, które przekształcano potem na pola uprawne. Dzięki dokładnym zdjęciom satelitarnym udało się zlokalizować te obszary, gdzie dokonuje się selektywnej wycinki drzew. Polega ona tylko na pozyskiwaniu drewna z tych gatunków drzew, za które można uzyskać najwyższe ceny. Według oficjalnych danych, w latach 1999-2004 usunięto o 60% więcej drzewostanu niż podawały dane, według których w wyniku karczowania drzew w amazońskiej dżungli ubywa rocznie 20 tyś. km2 drzew.

Amerykańscy naukowcy twierdzą, że dane te są zaniżone. Uwzględniając selektywną wycinkę drzew, co roku znika o 10 tyś. więcej km2 lasów. Dżungla amazońska zajmuje obecnie 6 mln km2. Biorąc jednak pod uwagę tempo przeprowadzanych wycinek drzewostanu, już niedługo ta powierzchnia zmniejszy się o połowę. Będzie to miało poważne konsekwencje dla środowiska naturalnego na całej ziemi. Obliczano, że lasy tropikalne wytwarzają od 20 do 50% tlenu na świecie. Według raportu, efektem tak dużej wycinki drzew jest 25% wzrost ilości dwutlenku węgla w atmosferze. Już teraz lasy tropikalne nie są w stanie przetworzyć takiej ilości dwutlenku węgla w tlen, co z kolei nasila skutki efektu cieplarnianego.

Nie tylko dżungla amazońska zmniejsza swoją powierzchnię. Szacuje się, że w tym roku na świecie zostanie zniszczonych ok. 13 mln ha lasów (jest to obszar odpowiadający powierzchni Grecji). Warto przypomnieć, że lasy tropikalne stanowią ponad połowę areału lasów światowych, a lasy strefy borealnej i polarnej - jedną czwartą. Największe tereny leśne znajdują się w Rosji (ok. 850 mln ha). Około 10% wszystkich gatunków drzew zagrożonych jest wyginięciem.
Roczny obrót produktami lasów - głównie drewnem - wynosi ok. 270 mld USD. Zyski z nielegalnego wyrębu lasów sięgają 10 mld USD.

Źródło: „Science"
Źródło: ''