Wystawcy:

Kraj
395

Zagranica 269

Razem 664
26 krajów (Armenia, Austria, Belgia, Białoruś, Chiny, Czechy, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Izrael, Litwa, Niemcy, Polska, Rosja, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tajwan, Turcja, Ukraina, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy)
Polska 395

Niemcy 71

Włochy 68

Francja 18

Tajwan 17

Turcja 13
Firmy reprezentowane:
78 firm z 16 krajów (Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Japonia, Luksemburg, Niemcy, Polska, Szwajcaria, Szwecja, USA, Wielka Brytania, Włochy)

Najliczniej reprezentowane branże:

Maszyny i urządzenia pakujące 216 wystawców

Opakowania 186 wystawców

w tym opakowania z tworzyw szt. 115 wystawców

Maszyny do wyroby opakowań 67 wystawców

Materiały opakowaniowe 56 wystawców

Logistyka 56 wystawców
Lokalizacja: Pawilon Branża

1 Surowce i półprodukty, materiały opakowaniowe opakowania, maszyny do wyrobu opakowań, maszyny i urządzenia pakujące

2 Surowce i półprodukty, materiały opakowaniowe opakowania, pomocnicze środki opakowaniowe

5 Maszyny do wyrobu opakowań, maszyny i urządzenia pakujące

9 Logistyka, maszyny do wyrobu opakowań, maszyny i urządzenia pakujące

12 Surowce i półprodukty, materiały opakowaniowe, opakowania

23A Maszyny i urządzenia pakujące

23B Surowce i półprodukty, materiały opakowaniowe, opakowania

Sektor III Opakowania, maszyny i urządzenia pakujące

Sektor VII Opakowania, maszyny i urządzenia pakujące

Sektor XII Logistyka

Sektor XIII Logistyka, opakowania, maszyny i urządzenia pakujące

Komentarze