Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) wspólnie z Santander Bank Polska organizują 28 listopada w Łodzi spotkanie networkingowe, które zostanie połączone z warsztatami i prezentacją raportu "Rewolucja opakowań. Polscy producenci opakowań wobec zmian regulacji i preferencji konsumentów".

Darmowe warsztaty networkingowe w Łodzi

Udział w spotkaniu jest całkowicie darmowy, a rejestrować się na nie można pod adresem ahk.pl/pl/opakowania do dnia 19 listopada. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. 

Obecni podczas wydarzenia eksperci przybliżą uczestnikom sytuację na niemieckim rynku pod kątem możliwości zbytu, szans oraz wyzwań, z którymi należy się liczyć w kontekście spowolnienia gospodarki tego kraju. Warsztat będzie stanowił doskonałą okazję do zapoznania się z aktualnymi trendami na rynku opakowań oraz do wymiany doświadczeń.