Komentarz dyrektora generalnego PZPTS, Pana Roberta Szymana, odnośnie decyzji unijnych.

Decyzje unijne w sprawie nałożenia podatku od opakowań plastikowych

Robert Szyman, dyrektor generalny PZPTS

W przyjętym w ramach trwających aktualnie negocjacji unijnych dokumencie końcowym (final conslusions) znalazł się zapis (art. 146) o obowiązkowym wprowadzeniu przez wszystkie kraje członkowskie podatku od opakowań z tworzyw sztucznych nie poddanych recyklingowi w wysokości 0,80 EURO za kilogram od roku 2021. Za jego przyjęciem opowiedziały się wszystkie kraje członkowskie, w tym Polska.

Jest to wydarzenie dla naszej branży bez precedensu i informacja najgorsza z możliwych. Oznacza ona, że nowa danina będzie stanowiła od 25 do 80 procent produktu, co w oczywisty sposób wpłynie na nasze firmy i ich kondycję.

W szczególny sposób dotknie to polskie podmioty z branży, gdyż:

Polska jako kraj nie dysponuje sprawnym systemem zbiórki, selekcji i przerobu odpadów z tworzyw, w tym opakowaniowych – mimo wielokrotnych deklaracji ze strony rządu nadal nie wiadomo jak ten problem ma zostać rozwiązany. W oczywisty sposób niższe koszty poniosą kraje, które takie systemy wdrożyły, jak np. Niemcy czy Holandia. Kraje rozwinięte uzyskają w ten sposób kolejną przewagę rozwojową, Polska zyskuje nową przeszkodę do pokonania na drodze do zrównania poziomu życia i stopnia rozwoju gospodarki. Podatek w zaproponowanej przez EU formule powoduje, że Polska będzie zmuszona wpłacać środki finansowe do  unijnego budżetu, co pomniejszy skalę środków uzyskiwanych z Unii na rzecz naszego kraju.

W oczywisty sposób zarówno PZPTS, jak i EuPC sprzeciwiają się takiemu rozwiązaniu. Jako branża nie byliśmy w jakikolwiek  sposób konsultowani i przyjęte rozwiązanie jest dla nas nie do zaakceptowania. Przed nami  trudny okres, gdy polski rząd będzie  pracował nad szczegółowymi  rozwiązaniami w tej materii. Na dzisiaj nie wiemy jeszcze jakie one będą (brak również deklaracji w tej sprawie): czy wyłączone z niego będą opakowania przemysłowe (co może wydatnie wspomóc naszą branżę) oraz  czy np. wyłączony z niego będzie papier łączony z tworzywami.