Niemiecki potentat firma Degussa (Düsseldorf/Niemcy; www.degussa.com) wprowadziła od pierwszego lipca 2006 roku ceny na oferowane przez siebie na całym świecie antyutleniacze fenolowe.

Podwyżka dotyczy znanych antyutleniaczy oferowanych pod handlową nazwą Ionol. Podwyżka wyniesie w zależności od gatunku nawet 25%. Antyutleniacze są stosowane głównie w lateksach, gumach oraz tworzywach zabezpieczając je przed działaniem czynników starzeniowych oraz zabezpieczając przed utrata barwy.

Polimery ulegają oksydacji (starzeniu) przez tlen. Duże znaczenie ma także termiczne utlenianie polimeru, które zachodzi już w procesie przetwarzania szczególnie, gdy stosuje się temperatury wyższe niż zalecane dla danego polimeru. Widocznym efektem utleniania jest utrata połysku lub transparentności wyrobu, utrata właściwości mechaniczno-fizycznych, jak: skłonność do mikropęknięć, zmniejszenie odporności na uderzenia aż do całkowitej utraty własności użytkowych.

Należy stwierdzić, że procesu starzenia nie można całkowicie wyeliminować, można go jedynie ograniczyć i polepszyć w zdecydowany sposób własności użytkowe wyrobu.

Obecnie koncern Degussa AG jest czołowym na świecie producentem chemii specjalnej. W roku 2005, około 44 000 pracowników w blisko 300-stu zakładach na całym świecie wygenerowało sprzedaż na poziomie 11,8 mld EUR, przy czym prawie 72% obrotu powstało poza granicami Niemiec. Firma posiada blisko 50 ośrodków badawczych na całym świecie.

Źródło: Degussa, , www.lifocolor.pl
Źródło: ''