Żywiec Zdrój rozpoczął kampanię edukacyjną dotyczącą wprowadzenia systemu depozytowego w Polsce. Firma podkreśla w niej, że jest to jedyne skuteczne rozwiązanie zapewniające skokowy wzrost poziomu zbiórki opakowań PET i ich recyklingu. Kampania skierowana jest do wszystkich konsumentów, a jej celem jest edukacja na temat korzyści wynikających z wprowadzenia systemu depozytowego. Ambasadorem kampanii #depozytdlanatury został Michał Piróg – popularny aktor, prezenter i ekolog.

Poziom recyklingu plastikowych butelek PET wynosi obecnie 50%, pozostała połowa zostaje spalona, trafia na wysypiska bądź wprost do środowiska naturalnego. Doświadczenia innych krajów europejskich pokazują z kolei,
że po wprowadzeniu systemu depozytowego udało się w krótkim czasie zwiększyć poziom zbiórki opakowań PET, a ich recykling wzrósł do ponad 90%. Oprócz korzyści ekologicznych, system depozytowy ma również istotne znaczenie ekonomiczne – umożliwi spełnienie wyśrubowanych norm unijnych, nałożonych na branżę napojową m.in. w dyrektywnie Single Use Plastic. Zgodnie z nią do 2025 roku państwa członkowskie powinny zbierać z rynku 77% opakowań PET, do 2029 – już 90%.

Nowa kampania marki realizowana pod hasłem #depozytdlanatury ma przybliżyć konsumentom mechanizm funkcjonowania systemu depozytowego oraz uświadomić, jak ważną rolę w tym procesie odgrywa każdy z nas. Osią kampanii #depozytdlanatury jest video przygotowane we współpracy z Michałem Pirógiem – popularnym aktywistą w dziedzinie ekologii. Materiał w prosty i obrazowy sposób przybliża konsumentom czym jest system depozytowy  i dlaczego rozwiązanie to powinno zostać wprowadzone w naszym kraju. Oprócz Michała Piróga,
w kampanii wzięli udział popularni ekoaktywiści, którzy na swoich kanałach edukują odbiorców  na temat systemu depozytowego.

 

- Efektywny system depozytowy przyniesie korzyści dla nas wszystkich – zebrany z rynku i poddany recyklingowi plastik po napojach PET zniknie ze środowiska naturalnego, do którego nigdy nie powinien trafiać. Dlatego jeszcze przed wprowadzeniem rozwiązań ustawowych chcemy dotrzeć z tym przekazem do jak największej części społeczeństwa, wyjaśniając znaczenie tego rozwiązania oraz przekonując, że każdy może przyczynić się do poprawy środowiska naturalnego. Finalnie to przecież my zdecydujemy, co stanie się z plastikową butelką
i czy zostanie ona oddana do odpowiedniego punktu zwrotu i poddana recyklingowi,  dzięki czemu zamkniemy jej obieg
– podkreśla Edyta Krysiuk-Kowalczyk, Dyrektor ds. Jakości i Zrównoważonego Rozwoju w Żywiec Zdrój.

 

Zrównoważony rozwój to jeden z celów działania Żywiec Zdrój. Firma od lat podejmuje wysiłki,
by zminimalizować swój wpływ na środowisko naturalne, m.in. konsekwentnie dążąc do zamykania obiegu plastikowych opakowań. Systematycznie wprowadza na rynek opakowania w wykonane w 100% z plastiku
z recyklingu oraz edukuje społeczeństwo na temat właściwej segregacji odpadów i ich recyklingu. Już w tym roku jako pierwsza firma w Polsce zapewni zbiórkę i recykling równowartości 100% plastiku wprowadzonego
na rynek. Żywiec Zdrój aktywnie działa też na rzecz wprowadzenia systemu depozytowego w Polsce, współpracując w tym temacie z wieloma przedstawicielami producentów napojów, handlu, organizacji pozarządowych i branżowych. Firma konsekwentnie podkreśla, że rozwiązanie to jest kluczowe w kontekście zamykania obiegu plastiku i zwiększenia ilości recyklatów wprowadzanych na rynek.

 

Link do video edukacyjnego na temat system depozytowego: https://www.postronienatury.pl/

https://www.youtube.com/watch?v=KUKtfG77VQo