29 maja tego roku w Gdańsku rozpoczynaja się obchody Dnia Drukarza. Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Poligrafów Pomorskich, zrzeszające właścicieli i osoby zarządzające pomorskimi drukarniami i firmami z branży poligraficznej.

Celem imprezy, która będzie miała miejsce w gdańskim Gaju Gutenberga i w Teatrze Leśnym, jest propagowanie bogatych tradycji drukarstwa na Pomorzu, integracja środowiska poligraficznego z instytucjami samorządowymi i społecznością lokalną oraz przekazanie wstępującemu pokoleniu poligrafów zasad etyki zawodowej.

Nieoficjalnie ocenia się, że zeszłoroczna spotkanie było największą po wojnie imprezą integracyjną pomorskiego środowiska drukarzy. W tegorocznych planach jest uwiecznienie uczestników na "Wspólnej Fotografii Pokoleń Drukarzy" oraz odsłonięcie w Gaju Gutenberga odnowionego (po chuligańskiej dewastacji)pomnika wynalazcy druku.

harmonogram obchodów:

Termin : 29 maja 2004
Miejsce: Odsłonięcie pomnika - Gaj Gutenberga
Uroczystość - Teatr Leśny w Gdańsku
Koncert Anny Marii Jopek - Teatr Leśny w Gdańsku

program uroczystości:

14.00 - 15.00 Gaj Gutenberga - przejście z orkiestrą (od kina Bajka do Gaju Grutenberga) uroczyste odsłonięcie odnowionego pomnika Jana Gutenberga przejście do Teatru Leśnego

15.00 - 16.30 Teatr Leśny
- chrzest adeptów drukarstwa
- prezentacja prasy Gutenberga i przyrządów do odlewania czcionek
- prezentacja i możliwość wykonania własnoręcznie czerpanego papieru
- prezentacja papierów czerpanych wykonanych przez podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
- druk okolicznościowego certyfikatu na XVII-wiecznej prasie typograficznej (bostonka) prezentacja starodruków ( w tym reprintu Biblii Gutenberga)
- Wspólna Fotografia Pokoleń Drukarzy

20.00 Teatr Leśny - koncert Anny Marii Jopek

Honorowy Patronat nad Dniem Drukarza objęło Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga oraz Prezydenci Miast Gdańska, Gdyni i Sopotu.


Źródło: ''