PepsiCo określiło cel, w ramach którego udział materiału pochodzącego z recyklingu (rPET) we wszystkich butelkach produkowanych przez firmę na terenie Unii Europejskiej wyniesie 50% do roku 2030.

Do 2030 roku PepsiCo zwiększy do 50% udział materiału pochodzącego z recyklingu (rPET)

Do roku 2025 PepsiCo planuje zrealizować cel pośredni, którego poziom wynosi 45%. Wpłynie to na trzykrotne zwiększenie w jej opakowaniach ilości obecnie stosowanego materiału pochodzącego z recyklingu, co odpowiada ilości ponad 50 000 ton1 rPET.

Deklaracja PepsiCo jest odpowiedzią na kampanię Komisji Europejskiej dotyczącą dobrowolnego zobowiązania w zakresie przetwarzania plastiku, której celem jest, aby do roku 2025 na rynku europejskim do produkcji nowych opakowań użytych zostało 10 mln ton materiału pochodzącego z recyklingu. Cel PepsiCo dotyczy wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej w roku 20252 i wszystkich marek napojowych oferowanych w opakowaniach PET (podstawowy rodzaj tworzywa używanego do produkcji butelek), w tym Pepsi, Pepsi MAX, 7Up, Tropicana oraz Naked. Cel dotyczy zakładów własnych firmy produkujących napoje oraz partnerów franczyzowych.

Określony aktualnie cel nawiązuje do globalnej strategii PepsiCo „Działanie ze świadomością celu” (Performance with Purpose), która zakłada, że do roku 2025 wszystkie rodzaje opakowań zostaną zaprojektowane w sposób zapewniający pełną możliwość ich ponownego przetworzenia, kompostowania lub biodegradacji, a także zmniejszenia ich śladu węglowego. PepsiCo ocenia, że już teraz 90% wszystkich jej opakowań napojowych na świecie nadaje się do ponownego przetworzenia.

Obecnie na terenie UE PepsiCo w znaczącym stopniu korzysta z przetworzonych materiałów plastikowych do celów spożywczych (rPET), przy poziomie wykorzystania rPET przez zakłady zlokalizowane na terenie UE w roku 2017 wynoszącym 13%.

- „W PepsiCo poważnie podchodzimy do naszych zobowiązań w zakresie ochrony środowiska, a jednocześnie niezmiennie poszukujemy sposobów tworzenia nowych produktów w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju. Nasza misja w Unii Europejskiej polegała na budowaniu kultury zachęcania oraz wspierania odzysku i recyklingu opakowań. Z radością stwierdzam, że w wyniku określonego dziś celu udział opakowań pochodzących z recyklingu w PepsiCo zostanie w kolejnych latach zwiększony, a wyznaczony przez nas cel zrealizowany i przekroczony” – powiedział Silviu Popovici, Prezes PepsiCo na teren Europy i Afryki Subsaharyjskiej. 

- „Opracowanie skutecznej i długoterminowej strategii ponownego wykorzystania opakowań z plastiku wymaga wysiłku i zaangażowania wielu stron. PepsiCo jest gotowa do podjęcia w tym zakresie współpracy z wieloma interesariuszami, co pozwoli na stworzenie przyszłej gospodarki obiegu zamkniętego dla opakowań z materiałów plastikowych. Mając na uwadze poważne trudności z uzyskaniem przystępnego cenowo materiału plastikowego pochodzącego z recyklingu, nadającego się do pakowania żywności, apelujemy do wszystkich interesariuszy, zarówno prywatnych jak i publicznych, zaangażowanych w budowę systemu recyklingu surowców, w tym do Komisji Europejskiej, o przyłączenie się do inwestycji zwiększających możliwości recyklingu plastikowych materiałów opakowaniowych. Zakładając że zwiększone zostaną progi odzysku opakowań i udoskonalona zostanie technologia przetwórcza, z optymizmem będziemy patrzyli na potencjał przekroczenia określonego celu” – dodał Silviu Popovici.

Oprócz ogłoszonego przez PepsiCo celu, firma kontynuuje współpracę z licznymi podmiotami w procesie zwiększania odnawialności opakowań plastikowych, m.in. poprzez członkostwo w New Plastics Economy – trzyletniej inicjatywie prowadzonej przez Fundację Ellen MacArthur, która ma na celu stworzenie funkcjonalnego systemu recyklingu opakowań plastikowych.  

Istotnym elementem zwiększania dostępności przetworzonych opakowań plastikowych, odpowiednich do ponownego zastosowania w produkcji, jest zapewnienie możliwości zwrotu butelek w systemie recyklingu, a nie zaśmiecanie środowiska. Oprócz udziału w programach Rozszerzonej odpowiedzialności producenta (Extended Producer Responsibility) na terenie całej UE, PepsiCo jest partnerem programów mających na celu zwiększanie poziomu zbieranych i przetwarzanych opakowań plastikowych. Obejmują one promocję recyklingu i edukację konsumentów poprzez kampanie informacyjne na etykietach opakowań, jak np. „Jede Dose zählt”/„Every Can Counts” w Austrii czy „Vous triez, nous recyclons”, kampanię konsumencką we Francji, wskazującą znaczenie sortowania odpadów w celu zapewnienia możliwości ponownego wykorzystania butelek plastikowych. 

W Polsce PepsiCo współpracuje z Rekopol Organizacją Odzysku Opakowań S.A., która w tym roku ruszyła z realizacją pionierskiego programu pod nazwą „Działaj z imPETem”, zainicjowanego przez cztery wiodące podmioty (Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o., Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o., Nestlé Polska S.A. Oddział Nestlé Waters oraz Żywiec Zdrój S.A.), oferujące na rynku produkty spożywcze (wody i napoje) w butelkach PET. Celem przedsięwzięcia jest znaczące zwiększenie zbiórki i recyklingu surowca PET w Polsce. 

Więcej informacji na temat programu „Działaj z imPETem” znajduje się tutaj

 

O PepsiCo

Konsumenci w ponad 200 krajach i regionach na całym świecie sięgają po produkty firmy PepsiCo miliard razy dziennie. Łączny przychód netto pochodzący ze sprzedaży produktów żywnościowych i napojów oferowanych przez przedsiębiorstwa Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker i Tropicana, wchodzące w skład koncernu PepsiCo, wyniósł w 2017 roku ponad 63 miliardy dolarów amerykańskich. W swoim globalnym portfolio PepsiCo posiada szeroką i różnorodną ofertę produktów żywnościowych i napojów oferowanych pod wieloma markami, a każda z 22 najlepiej sprzedających się marek generuje w ciągu roku przychody na poziomie ponad miliarda dolarów amerykańskich. Działalność PepsiCo opiera się na filozofii „Performance with Purpose”. Więcej informacji na temat PepsiCo jest dostępnych na globalnej witrynie pod adresem www.pepsico.com oraz na polskiej stronie firmy www.pepsicopoland.com

 

1 Wartość uwzględnia ogólny wzrost całkowitego wykorzystania PET w okresie kolejnych 13 lat (2018 – 2030)
2 Określony cel nie dotyczy Wielkiej Brytanii, która przystąpiła do celów dotyczących rPET wyznaczonych przez UK Plastics Pact

 

Źródło: PepsiCo