Dobiega końca rozbudowa części petrochemicznej w zakładzie produkcyjnym Orlenu w Płocku jednego z największych przedsięwzięć budowlanych ostatnich lat.

W miesiącu maju i czerwcu wykonano najważniejsze prace modernizacyjne, które umożliwiły włączenie do pracy nowych obiektów bez wyłączania dotychczas eksploatowanej części instalacji Olefin. Do końca miesiąca pracownicy Orlenu prowadzić będą prace rozruchowe. Zamknięcie całego projektu zapowiadają na wrzesień.

Według danych Orlenu znacznie zwiększona produkcja Olefin zaspokoi potrzeby całego polskiego rynku. Największym odbiorcą będzie najbliżej sąsiadujący Basell Orlen Polyolefins, który produkcję polietylenu i polipropylenu zamierza uruchomić jesienią.

Po modernizacji Olefin automatycznie wzrośnie zapotrzebowanie na frakcje aromatyczne, koncern zmodernizował więc też instalację ekstrakcji aromatów. Obecnie tu również trwa rozruch technologiczny.
Źródło: ''