Pomyślny okazał się rok 2003 dla Intercell Sabac producenta worków papierowych w Serbii i Czarnogórze. Zakład może pochwalić się 30 procentowym wzrostem sprzedaży w porównaniu z rokiem 2002.

Intercell Sabac produkuje worki otwarte klejone oraz wentylowe klejone na potrzeby rynku krajowego oraz sąsiednich krajów bałkańskich. Producent znany jest w regionie jako dostawca produktów m.in. do pakowania cementu, wapna, ziarna oraz wielu produktów przemysłu spożywczego. Na uwagę zasługuje fakt, że wysoki poziom wzrostu sprzedaży został osiągnięty w warunkach, nadal dużej niestabilności rynku.

Osiągnięte w roku 2003 wyniki są bazą dla dalszego rozwoju sprzedaży zwłaszcza w kontekście zmian w polityce handlowej Serbii i zwiększonego otwarcia na rynki krajów bałkańskich oraz Unii Europejskiej.

W ubiegłym roku w zakładzie rozpoczęto opracowywanie systemu zarządzania zgodnego ze standardami ISO 9002, zakończenie procesu przewiduje się w połowie roku 2004.

Na podstawie informacji prasowej firmy Intercell SA
Źródło: ''