Pierwszy dzień Targów Opakowań dla Przemysłu Spożywczego PAKFOOD mamy już za sobą, a wraz z nim seminarium Polskiej Izby Opakowań – „Przemysł i rynek opakowań. Wybrane problemy”.

Dokąd zmierza rynek opakowań?
Spotkanie rozpoczął Wacław Wasiak, dyrektor Polskiej Izby Opakowań, który nakreślił kondycję rynku i przemysłu opakowań w Polsce. Choć w podtytule wystąpienia dodane zostało sformułowanie „w pigułce”, to jednak prelegent bardzo dokładnie przedstawił najważniejsze aspekty tematu. – Relacje między opakowaniem a produktem, klientem i środowiskiem to priorytety, jakie powinny wyznaczać kierunki rozwoju naszej branży – powiedział Wacław Wasiak. Nie bez znaczenia są również logistyka oraz innowacyjność funkcji, dlatego też przed branżą stoi wciąż wiele wyzwań – spointował.

Temat nowoczesnych rozwiązań oraz badań naukowych kontynuował prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak, dyrektor Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych, przed którym opakowania kryją coraz mniej tajemnic. O warstwach absorbujących szkodliwe substancje w opakowaniach żywnościowych opowiedziała z kolei dr Agnieszka Romanowska-Osuch z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Po krótkiej przerwie kawowej uwagę słuchaczy, przedstawiając problem ochrony prawnej form przestrzennych opakowań, skupiła Małgorzata Zielińska-Łazarowicz reprezentująca Kancelarię Rzeczników Patentowych. Seminaryjne wystąpienia zwieńczyła prezentacja autorstwa Grzegorza Sokołowskiego z Instytutu Logistyki i Magazynowania dotycząca wzornictwa w kontekście budowania przewagi konkurencyjnej w branży opakowań.

Przypominamy, że w środę, 25 września odbędzie się drugie seminarium Polskiej Izby Opakowań pt. "Opakowania a żywność”. Poniżej harmonogram spotkania.

10:30 - 14:00 Seminarium „Opakowania a żywność”


10:45 Rejestracja uczestników
11:00 Otwarcie seminarium
11:05 Opakowania dla przemysłu spożywczego – dziś i jutro
(dr Natalia Czaja-Jagielska, UE w Poznaniu)
11:50 Wpływ opakowań na kształtowanie jakości żywności
(mgr inż. Karolina Assman, UE w Poznaniu)
12:30 Patent na opakowanie
(Jarosław Markieta, Kancelaria Rzeczników Patentowych, J. Marketa, M. Zieińska-Łazarowicz Sp. p.)
13:10 - 13:40 Lunch
13:40 Rola opakowań w kreowaniu wizerunku marki produktów żywnościowych
(dr hab. Magdalena Ankiel-Homa, UE w Poznaniu)
14:20 Opakowania żywności ogrzewanej mikrofalowo
(dr hab. Krzysztof Melski, UE w Poznaniu)
15:00 Dobre praktyki biznesowe w branży spożywczej a znakowanie opakowań
(mgr Anna Kosmacz-Chodorowska, Instytut Logistyki i Magazynowania)
15:30 Dyskusja. Podsumowanie rezultatów seminarium;

Miejsce: Sala Niebieska (antresola Holu Wschodniego, MTP)