Dow Plastics ogłosił wzrost cen na wszystkie oferowane Tworzywa Konstrukcyjne na bazie żywic w całej Europie co jest spowodowane pogarszaniem się globalnej koniunktury ekonomicznej.

Pierwszego lutego 2003 roku Dow podniósł ceny żywic: Magnum akrylonitryl butadien styren (ABS), CALIBRE żywica poliwęglanowa, PULSE żywica konstrukcyjna i EMERGE żywica plastyczna o 0,28 Euro na kilogramie. Równocześnie cena żywic TYRIL styren akrylonitryl (SAN) będzie podniesiona o 0,30 Euro na kilogramie.

Zgodnie ze słowami Michael'a de Braaf, Produkt Managera Dow Engineering Plastics, podwyżki cen zostały podyktowane względami surowcowymi "Przemysł chemiczny działa obecnie w warunkach presji rynku energetycznego i wysoce lotnych frakcji ropy naftowej. Widmo wojny na Bliskim Wschodzie i nagłego przerwania dostaw z Wenezueli wywindowało ceny ropy naftowej w górę.

W tym samym czasie, cena nafty i amerykańskich gazów ciekłych - etanu, propanu i butanu - poszły znacznie w górę. Dramatyczne zwyżki cen ropy i energii będą dla każdego wielkim wyzwaniem. Jakkolwiek, jeśli połączyć to z faktem, że dzieje się to po kilku latach ostrego obniżania marż w przemyśle chemicznym, sytuacja obecna stała się trudna do dalszego utrzymania" powiedział De Braaf. Dow jest wiodącą firmą w zakresie nauki i technologii, która zapewnia innowacyjne produkty chemiczne, tworzywa i produkty rolnicze na wiele istotnych rynków konsumenckich. Wraz ze swoją sprzedażą na poziomie 28 amerykańskich miliardów dolarów, Dow działa w ponad 170 krajach i na szerokim spektrum rynków ważnych dla postępu włączając w to: żywność, transport, zdrowie, medycynę, kosmetyki, środki chemii domowej, budownictwo, i wiele innych. mając za swoją dewizę Podtrzymywalny Stały Rozwój, Dow i jego 50000 pracowników szukają równowagi w zakresie ekonomii, środowiska i odpowiedzialności społecznej.
Źródło: ''