Proponowane rozwiązanie to nowatorski projekt systemu opakowania na leki, połączonego z urządzeniem elektronicznym oraz specjalną aplikacją obsługującą ten system. W systemie „Drug Dispenser” jednorazowy blister pokryty jest siatką ścieżek elektrycznych. Po podłączeniu leku do systemu (poprzez umiesczenie specjalnej „wpinki” na blistrze) przerwanie ścieżki następujące w czasie wyjmowania leku z opakowania, zaznaczane jest w systemie jako wzięcie dawki leku. „Drug Dispenser” jest systemem ułatwiającym i wspomagającym branie leków - przypomina, kiedy należy wziąć lekarstwa, a także kontroluje ich dawkowanie, kontaktuje z lekarzem itp.

Autor: Maciej Bartosiewicz
Wydział Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Opakowanie otrzymało nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Opakowań Student PakStar 2008

Zobacz więcej nagrodzonych opakowań w tym konkursie PakStar 2008 i Student PakStar 2008
Źródło: ''