To już druga konferencja organizowana przez Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. poruszająca tematykę zrównoważonego zarządzania odpadami w sieciach dostaw, mająca na celu ukazanie realnych korzyści z zaangażowania przedsiębiorców w procesy odzysku i recyklingu, a zarazem ograniczenie negatywnego wpływu odpadów na środowisko.


Tematem wiodącym tegorocznej konferencji jest: "Zrównoważony łańcuch dostaw
- na drodze do społeczeństwa recyklingu".
Konferencja ma na celu wymianę doświadczeń w zakresie zrównoważonego gospodarowania odpadami, zwiększenie ekologicznej świadomości społecznej, oraz wskazanie sposobów na czerpanie zysków ze skutecznie prowadzonej logistyki odzysku.
Organizatorem konferencji jest Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A., która od 10 lat aktywnie angażuje się we współtworzenie krajowego systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz edukację ekologiczną społeczeństwa.[attach=attach1]Sylwetki prelegentów[/attach]

Wyjątkowym gościem tegorocznej konferencji będzie Anthony Scarriotta - Serior Manager w Philips Consumer Lifestyle oraz promotor idei logistyki odzysku na świecie.
Posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie zawodowe, zdobyte na różnych stanowiskach w sektorach sprzedaży i marketingu przemysłu elektronicznego, z czego ostatnie dwadzieścia lat w firmie Philips. Zdobyte kwalifikacje przygotowały go do pełnienia roli dyrektora ds. zarządzania zwrotami. Odpowiadał również za wdrażanie zasad i procedur sprzedażowych. Osiągając znakomite wyniki w zarządzaniu zwrotami w firmie Philips, przejął odpowiedzialność za intensyfikację odzysku wkładów materialnych ze zwrotów konsumpcyjnych. Stworzył wzorową sieć sprzedaży zwrotnej, stosując narzędzia wypracowane przy wsparciu specjalistów ds. finansów. Zasiada również w Radzie Nadzorczej Stowarzyszenia Logistyki Odzysku.
Do naszego kraju przyjeżdża specjalnie po to, aby wziąć udział w konferencji organizowanej przez Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. Uczestnicy będą więc mieli niepowtarzalną okazję spotkania i rozmowy.

BLOKI TEMATYCZNE:
I. Logistyka odzysku jako narzędzie zarządzania środowiskowego.

Jak uzyskać dodatkowe korzyści wykorzystując selektywną zbiórkę i pozyskiwanie surowców do recyklingu w łańcuchu dostaw? Jakie są najnowsze trendy w logistyce odzysku? Blok wystąpień będzie poświęcony praktycznym zastosowaniom zasad logistyki odzysku.

II. Gospodarka odpadami w łańcuchu dostaw.
Kto odpowiada za odpady, na kogo można tę odpowiedzialność przekazać? Jak prowadzić biznes w zgodzie z ustawowymi wymaganiami dotyczącymi gospodarki odpadami? Jakie akty prawne regulują te zagadnienia? Jak powinna wyglądać ewidencja i sprawozdawczość
z zakresu odpadów? W tej części omówione zostaną również najczęstsze problemy firm
w stosowaniu oraz interpretacji wymagań prawnych z zakresu gospodarki odpadami.
III. Nowoczesne narzędzia wsparcia zrównoważonej gospodarki odpadami.
Czy zarządzanie przedsiębiorstwem według koncepcji zrównoważonego rozwoju może przynieść korzyści? Czy odpowiedzialny biznes CSR (Corporate Social Responsibility)
to domena korporacji? Jak gospodarka odpadami ma się do odpowiedzialnego biznesu?
• Konferencja będzie prowadzona w dwóch językach: polskim i angielskim.
• Podczas konferencji prowadzone będzie tłumaczenie symultaniczne.
Więcej informacji na stronie: www.logistykaodzysku.com

Źródło: ''