"Drzewko za butelkę", to nazwa akcji, która z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska odbywa się w maju i czerwcu w wielu miejscowościach Polski. W dziesiątkach szkół i przedszkoli, po raz trzeci odbywa się konkurs na zebranie jak największej ilości plastikowych butelek "PET", za sprzedaż których zostaną zakupione i posadzone drzewka.

Sekretariat Programu "Odpowiedzialność i Troska" i firmy branży chemicznej będące realizatorami tego programu, chcą zachęcić dzieci i młodzież do aktywnego świętowania Światowego Dnia Ochrony Środowiska obchodzonego w dniu 5 czerwca. Zaproponowali oni akcję łączącą walory edukacji ekologicznej, aktywności społecznej, dbałości o środowisko naturalne i o własną gminę.

Ideą akcji "Drzewko za butelkę" jest rywalizacja w formie zabawy pomiędzy klasami szkolnymi i grupami przedszkolnymi w wytypowanych miejscowościach, w uzbieraniu jak największej ilości pustych butelek "PET". Zebrane butelki trafią do powtórnego przerobu, a uzyskane dzięki temu pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sadzonek drzew. Drzewka będą uroczyście posadzone w wybranych przez dzieci miejscach w swoim otoczeniu. Grupa, która w swoim środowisku zbierze najwięcej butelek, wyjedzie w nagrodę na wycieczkę autokarową. Wszyscy uczestnicy akcji otrzymają drobne upominki i dyplomy. Bez względu jednak na wymienione gratyfikacje, najważniejsza w tej propozycji jest edukacja ekologiczna, aktywne uczestnictwo w ochronie środowiska naturalnego, włączanie się w nurt aktywności społecznej i obywatelskiej, dbałość o własną gminę.

Akcja toczy się zawsze w miejscowościach, gminach i powiatach leżących w bezpośrednim sąsiedztwie firm chemicznych skupionych wokół Programu "Odpowiedzialność i Troska". Zakłady te są realizatorem akcji, zabezpieczają wszystkie jej skomplikowane elementy jak np. logistyka odbioru zebranych butelek, dostarczanie drzewek do sadzenia, organizowanie pikników podsumowujących akcję.

Tegoroczna, trzecia edycja odbywa się pomiędzy 20 maja, a 17 czerwca.

Do Akcji w tym roku przystąpiły: Anwil SA, ZCh "Organika Sarzyna" S.A., Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., ZTS "Erg" w Pustkowie S.A., Brenntag Polska Sp. z o.o., Warter Sp. z o.o., Petrochemia - Blachownia S.A., Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach, Zch "Luboń" Sp. z o.o., ZCh "Zachem" S.A., Ashland Poland Sp. z o.o. Zakład Produkcji Żelkotu, Hamburska Spółka Handlowa H.S.H. Sp. z o.o., Novol Sp. z o.o., Branżowa Organizacja Odzysku S.A. oraz Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku S.A.
Akcja "Drzewko za butelkę" została zainicjowana przez Sekretariat znanego w środowisku branży chemicznej Programu "Odpowiedzialność i Troska" oraz firmy tworzące ten program. Jedną z przesłanek tego programu jest pokazanie, że chemia w rzeczywistości jest przyjazna ludziom i środowisku. Logo Programu (dłonie okalające molekuły) symbolizuje troskę z jaką branża chemiczna przygląda się własnej działalności wytwórczej i odpowiedzialność we wszystkich obszarach swojego oddziaływania, nie tylko na środowisko ale (co ważniejsze) na zdrowie ludzi. Program jest światową inicjatywą branżową, realizowaną w 47 krajach. Zrzeszone w nim firmy wytwarzają ponad 87% produkcji chemicznej. W Polsce Program "Odpowiedzialność i Troska" skupia 35 przedsiębiorstw (zarówno producentów jak i dystrybutorów), których działania w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa technicznego oraz profilaktyki zdrowotnej przynosi istotne efekty.
Źródło: ''