Wprowadzenie tych zasad zbiega się z wynikami badań, z których wynika, że z powodu wątpliwości związanych z niejasnymi zasadami recyklingu na wysypiska trafia 1,5 mln ton śmieci, które mogłyby zostać ponownie przetworzone.

DS Smith wprowadza Zasady projektowania w obiegu zamkniętym w celu wspierania zrównoważonego rozwoju w dziedzinie opakowań

DS Smith, wiodący dostawca zrównoważonych opakowań wprowadza Zasady projektowania w obiegu zamkniętym. Najnowsze badanie pokazuje, że istnieje ogromne zapotrzebowanie na projektowanie według spójnych zasad tak, aby pomóc społeczeństwu wyeliminować zamieszanie związane z recyklingiem odpadów opakowaniowych.

Zasady projektowania w obiegu zamkniętym zostały opracowane we współpracy z ekspertami z Fundacji Ellen MacArthur, liderem w dziedzinie upowszechniania gospodarki o obiegu zamkniętym, i zostały stworzone po to, aby wspierać firmy w projektowaniu opakowań swoich produktów z uwzględnieniem możliwości ponownego użycia i recyklingu. Wprowadzenie zasad zbiega się z wynikami badań, zgodnie z którymi Polacy przyznają się do wyrzucania do ogólnych odpadów 34% materiałów nadających się do recyklingu.

W rzeczywistości 69% respondentów stwierdziło, że nie jest jasne, które rodzaje opakowań mogą, a które nie mogą być poddane recyklingowi. Ogółem 54% Polaków wskazało na niewystarczające informacje o zasadach recyklingu podane na opakowaniach jako powód, dla którego nie byli pewni, czy dany rodzaj opakowania może być poddany recyklingowi, czy też nie.

Niezaprzeczalne jest, że społeczeństwa chcą pomagać w walce z kryzysem klimatycznym. Nadal jednak wiele opakowań nie nadaje się do recyklingu, a ludzie są zdezorientowani, nie wiedząc, do jakiego pojemnika ma trafić dane opakowanie – skomentował Paweł Mazanka, Kierownik Działu Innowacji i Rozwoju Produktu w DS Smith

Proponujemy nasze Zasady projektowania w obiegu zamkniętym, aby pomóc firmom rozwijać się w taki sposób, by mogły sprostać potrzebom społeczeństwa. Wprowadzając ten zestaw zasad, możemy projektować opakowania nadające się do recyklingu, minimalizując jednocześnie ilość odpadów i zanieczyszczeń. Pozwoli to również producentom tworzyć opakowania dostosowane do potrzeb gospodarki o obiegu zamkniętym i ułatwi oznaczanie opakowań, aby pomóc konsumentom w efektywniejszym segregowaniu śmieci – dodał Paweł Mazanka.

Zamieszanie związane z tym, jakie odpady opakowaniowe można przekazać do recyklingu, a jakie nie, przekłada się bezpośrednio na środowisko: produkty nadające się do przetworzenia, które trafiają na składowiska odpadów, mogą kosztować polską gospodarkę nawet 80 milionów złotych rocznie.

DS Smith ma nadzieję, że zaproponowane Zasady projektowania w obiegu zamkniętym pomogą położyć kres zamieszaniu napędzającemu to zachowanie i wesprzeć klientów oraz innych członków branży opakowaniowej w przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Zasady zostały opracowane w celu zmniejszenia wytwarzania odpadów i zanieczyszczeń, wydłużenia cyklu życia produktów i materiałów oraz regeneracji ekosystemów. Model gospodarki obiegu zamkniętego (z ang. circular economy) jest korzystny dla środowiska i może być istotnym czynnikiem przewagi konkurencyjnej w branży opakowaniowej.

Pięć Zasad projektowania w obiegu zamkniętym (Circular Design Principles) według DS Smith:

  1. Chronimy marki i produkty. Projektanci muszą zawsze dbać o to, aby opakowanie skutecznie chroniło produkt, dla którego zostało zaprojektowane. Produkty uszkodzone z powodu złego opakowania mają wpływ na gospodarkę i środowisko naturalne.
  2. Zużywamy nie więcej materiałów niż jest to konieczne. Zoptymalizowane wykorzystanie materiałów opakowaniowych oszczędza zasoby i zmniejsza ilość odpadów.
  3. Projektujemy pod kątem wydajności cyklu dostaw. Nasi projektanci pomagają zwiększyć wydajność dzięki zmianie ułożenia produktów w kartonach tak, by można było efektywniej wykorzystywać przestrzeń w pojazdach dostawczych.
  4. Utrzymujemy materiały opakowaniowe w użyciu. Eliminujemy odpady, utrzymując produkty opakowaniowe w użyciu tak długo, jak to możliwe. Recykling w pętli zamkniętej może zostać przeprowadzony dla klientów w ciągu 14 dni dzięki wykorzystaniu zużytych odpadów opakowaniowych do wytworzenia nowych produktów.
  5. Znajdujemy lepszy sposób. Dopingujemy naszych projektantów do kwestionowania status quo i wspierania klientów w przechodzeniu na model gospodarki o obiegu zamkniętym.

Dalsze wyniki badań wykazały, że prawie 19% Polaków uważa plastik za produkt, który wprowadza najwięcej zamieszania przy recyklingu, przy czym prawie 45% twierdzi, że opakowania i produkty, które można łatwiej poddać recyklingowi, pomogłyby zwiększyć poziom recyklingu, a 55% uważa, że bardziej przejrzyste oznakowanie produktów również pomogłoby zwiększyć wskaźniki recyklingu.

Aby wesprzeć wprowadzenie Zasad projektowania w obiegu zamkniętym, DS Smith organizuje 27 maja wirtualne warsztaty – aby zarezerwować swoje miejsce i dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj – https://www.dssmith.com/designprinciples.

W infografice podsumowano najważniejsze wnioski płynące z badania.