Dla wielu produktów niezbędne są opakowaniowa, które zapewniają możliwość jednoczesnego dozowania dwóch składników. Są to proste systemy dwukomorowe, które coraz częściej stosuje się dla produktów kosmetycznych, środków czystości czy substancji chemicznych.

Ważną cechą działania tych opakowań jest to że przed dozowaniem oba produkty nie mają kontaktu ze sobą. Bardzo często projektanci zapewniają także możliwość regulacji ilości wydzielanego produktu z każdej komory do potrzeb użytkownika. Poniżej przedstawiono przykład systemu The Dual-Chamber Sprayer. Obrót regulatora na tym opakowaniu powoduje zmianę proporcji dozowania obu składników.

Rozwiązanie firmy Continental Packaging Solutions: The Dual-Chamber Sprayer (www.continentalpackagingsolutions.com)


Przykład opakowania do środków czystości


Źródło: ''