Dnia 18 września 2012 roku w Inowrocławiu odbędzie się konferencja poligraficzna pod nazwą: Dziesięć lat później. Inowrocław 2002-2012.

Konferencję organizują:

Sekcja Poligrafów SIMP
Polska Izba Druku
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego


Patronat medialny: OPAKOWANIA.COM.PL DRUKARNIE.COM.PL

Konferencja nawiązuje do podobnej imprezy, która odbyła się w czerwcu 2002 roku, a jej obrady obejmą między innymi tematy:

przyszłość książki w dobie rozwoju elektronicznych mediów,
perspektywy rozwoju poligrafii,
zawodowe szkolnictwo poligraficzne,
najnowsze standardy normalizacyjne,
współczesne systemy sterowania barwą.


W programie również:

dyskusja o istotnych problemach z udziałem moderatora,
zwiedzanie drukarni POZKAL.


Konferencja trwać będzie jeden dzień. Po obradach, o godz. 20:00, przewidziano spotkanie integracyjne z okazji jubileuszu 60-lecia Sekcji Poligrafów SIMP oraz jubileuszu 20-lecia Polskiej Izby Druku. Dla uczestników pamiętnego spotkania w 2002 roku w Inowrocławiu przewidziana niespodzianka.

Uczestnicy konferencji mają możliwość noclegu w hotelu Medical Spa. Szczegóły podane zostaną w kolejnych informacjach.

Źródło: ''