Do Rządowego Centrum Legislacji wpłynął z Ministerstwa Finansów (MF) projekt rozporządzenia o elektronicznych fakturach. Projekt powinien zostać podpisany już w przyszłym tygodniu i jest prawdopodobne, że rozporządzenie wejdzie w życie jeszcze w lipcu.

Rozporządzenie pozwala na wprowadzenie w Polsce e-faktur, które obniżają koszty i usprawniają procedury logistyczne, zawiera ono jednak warunek podpisania faktury tzw. bezpiecznym (kwalifikowanym) podpisem elektronicznym. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji jest jednak przekonana, że ten warunek nie pozwoli na rozpowszechnienie e-faktur. Aktualnie nie trzeba przecież nawet podpisywać papierowych faktur, a nabycie kwalifikowanego e-podpisu jest kosztowne.
Zasady E-fakturowania:

• wyrażenie zgody przez odbiorcę na otrzymywanie e-faktur
• stosowanie bezpiecznego e-podpisu
• obowiązek wystawcy i odbiorcy przechowywania e-faktur i pełnego ich udostępniania organom podatkowym i kontroli skarbowej
• zakaz przesyłania faktur elektronicznych korygujących oraz duplikatów do faktur wystawionych na papierze
• firmy zamierzające przesyłać e-faktury przed 1 stycznia 2006 obowiązane są zawiadomić o tym naczelnika swojego urzędu skarbowego

Na podstawie projektu rozporządzenia Ministerstwa Finansów
Źródło: ''

Komentarze