Według ankiety Omnibus, przeprowadzonej przez Instytut Badawczy Respondi na zlecenie organizacji non-profit Friends of Glass, koordynowanej przez Ardagh Group oraz Europejską Federację Opakowań Szklanych (FEVE), kraje muszą inwestować w edukację z zakresu ekologii.

Edukacja w zakresie ekologii kluczową kwestią

Istotnym aspektem edukacji w zakresie ekologii są wyznaczone ustawowo na rok 2020, 50% poziomów recyklingu dla gmin konkretnych rodzajów opakowań, w tym również szkła. To jeden z najważniejszych wniosków płynących z przeprowadzonej ankiety. Poza Polską, badanie przeprowadzono także w Austrii, Chorwacji, Czechach, Francji, Niemczech, Włoszech, Słowacji, Hiszpanie, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

Szczegółowa analiza ankiety pokazuje, ze Polacy uważają szkło za najbardziej przyjazny dla środowiska materiał opakowaniowy. Ponad 50% Polaków uważa, że szkło może być przetwarzane kilka razy, natomiast 10% twierdzi, że jest to możliwe jedynie raz. Jedynie niecałe 40% zauważa słusznie, że ten materiał opakowaniowy można przetwarzać w nieskończoność, bez utraty jakichkolwiek właściwości. Najmniej poinformowane są młodsze grupy wiekowe, co pokazuje, jak niezbędna jest edukacja tych osób. Pozytywnym zaskoczeniem jest jednak deklaracja prawie 97% społeczeństwa o segregacji odpadów, w szczególności szkła. 

Z przeprowadzonych badań można wnioskować, ze Polacy mają coraz większą świadomość w zakresie ekologii i segregacji odpadów, lecz wciąż nie wystarczającą – głównie w młodszym pokoleniu. Organizacja Friends of Glass zamierza zmienić to za pomocą kampanii edukacyjnych. Pierwsza z nich oparta jest na filmie viralowym, który pokazuje "mówiącą butelkę" ruszyła już w kwietniu. Ambasadorem został Bartek Jędrzejak. Kolejne kampanie zaplanowano już na wrzesień.


Zobacz pierwszą kampanię Friends of Glass Bądź na bieżąco