Nowa, ekologiczna woda mineralna Coca-Coli wprowadzona na rynku japońskim to kolejny przykład tworzenia kategorii produktowej odchodzącej od oferowania konsumentowi cech funkcjonalnych, na rzecz korzyści emocjonalnych.

Ekologiczne butelki na wodę
Woda nie gasi już tylko pragnienia, ale zapewnia realizację potrzeb wyższego rzędu, w tym wypadku możliwość zademonstrowania otoczeniu troski o środowisko.W nazwie nowej japońskiej marki wody – „I LOHAS” – znajduje się skrót od „Lifestyles of Health and Sustainability”. Tym mianem określany jest sektor rynku skupiający się na „zdrowiu i sprawności fizycznej, środowisku, osobistym rozwoju, stylu życia nie naruszającym równowagi ekosystemowej i sprawiedliwości społecznej”. Jako że jednym z założeń konsumentów z tego nurtu jest unikanie wszelkiego rodzaju plastikowych butelek, skupiono się na ekologicznych walorach opakowania. Specyfika butelki I LOHAS sprawia, że po zgnieceniu opróżniona butelka waży zaledwie 12 gramów, a więc o 40 proc. mniej niż podobne butelki o takiej pojemności.
Źródło: ''