Rynek żywności ekologicznej w Polce rozwija się w szybkim tempie. Unia Europejska wprowadziła właśnie specjalne oznakowanie dedykowane produktom ekologicznym, które ułatwi nam ich identyfikację na sklepowych półkach. Okazuje się, że coraz więcej konsumentów docenia nie tylko ekologiczność samych produktów, ale również ich opakowań.

Konsumenci wybierają produkty ekologiczne

Konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na naturalne pochodzenie produktów spożywczych. Zdaniem specjalistów z Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW rynek ekologicznej żywności rozwija się dynamicznie, na poziomie 20-30% rocznie. Biorąc pod uwagę popularność produktów ekologicznych na zachodzie, przewiduje się, że ich rynek w Polsce znajduje się dopiero we wstępnej fazie rozwoju, a jego szybki rozkwit będzie postępował w kolejnych latach.

W celu ujednolicenia oznakowania żywności ekologicznej, Komisja Europejska wprowadziła nowe logo, które od 1 lipca 2010 umieszczane będzie obowiązkowo na wszystkich paczkowanych produktach ekologicznych wyprodukowanych w państwach wspólnoty. „Euroliść” przedstawia ułożone w kształcie liścia gwiazdki Unii Europejskiej na zielonym tle, tym samym symbolizuje zarówno Naturę, jak i Europę.

Według badań Gemius AdHoc z roku 2009, oznakowanie ekologiczne lub społeczne ma znaczenie dla ponad 16% respondentów. Z kolei z raportu „Percepcja społecznej odpowiedzialności biznesu przez osoby wkraczające na rynek pracy”, dostarczonego przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, wynika że 54% badanych ocenia oddziaływanie produktu na środowisko naturalne jako bardzo ważne lub ważne.

Rośnie rola ekologicznych opakowań

Doskonałym uzupełnieniem dla produktów pochodzenia naturalnego są opakowania przyjazne środowisku. Jak wynika z badań Gemius ekologiczność opakowania ma znaczenie dla 12% konsumentów. Prognozuje się, że rola ekologicznego opakowania jako czynnika wpływającego na wybór produktu będzie rosła. Wpływ na to zjawisko ma wspomniana powyżej duża dynamika rynku żywności ekologicznej oraz coraz częstsze uwzględnianie przez przedsiębiorców założeń polityki odpowiedzialności społecznej biznesu (CSR).

Ekologiczna żywność często pakowana jest w tradycyjne tworzywa sztuczne, których negatywny wpływ na środowisko niejako przeczy idei produktów pochodzenia naturalnego. Dzięki rozwojowi nowoczesnych technologii, np. oksy-biodegradacji, opakowania mogą chronić produkty nie obciążając przy tym środowiska. Opakowania oksy-biodegradowalne ulęgają rozkładowi, który rozpoczyna się niezależnie od miejsca do którego trafi odpad, zachodzi przy udziale tlenu i jest inicjowany przez naturalne czynniki takie jak woda, temperatura czy światło.

Pod ich wpływem aktywowane zostaje działanie specjalnego dodatku do tworzyw sztucznych d2w®, który wnika do struktury cząsteczki i powoduje jej rozkład na wodę, dwutlenek węgla i śladowe ilości biomasy. Substancje te są następnie bioasymilowane przez mikroorganizmy i stają się całkowicie nieszkodliwa dla środowiska. Oksy-biodegradowalne tworzywa sztuczne mogą także być poddawane procesowi recyklingu. Opakowania oksy-biodegradowalne z d2w® są odpowiedzią na potrzeby świadomych ekologicznie konsumentów.