22-ie Międzynarodowe Targi Opakowań, Przemysłu Papierniczego i Drukarskiego Embax Print, odbywające się w dniach 20-23 maja 2003 roku organizatorzy określili mianem czterodniowego maratonu. Wstępne dane statystyczne przedstawiają się następująco:


593 wystawców z 25 krajów (Belgia, Białoruś, Bułgaria, Czechy, Dania, Francja, Indie, Włochy, Węgry, RPA, Polska, Austria, Rosja, San Marino, Słowacja, Słowenia, Niemcy, Szwecja, Szwajcaria, Tajwan, Ukraina, USA, Holandia i Wielka Brytania)

Na Targach zaprezentowało się 120 nowych firm - po raz pierwszy udział w targach wzięli przedstawiciele Białorusi, Bułgarii i Turcji.
Ekspozycję odwiedziło 25.000 zwiedzających zainteresowanych targami Embax Print, jak i odbywającymi się równolegle targami G+H.
13% zwiedzających przybyło z zagranicy, m.in. z Argentyny, Azerbejdżanu, Belgii, Bułgarii, Danii, Finlandii, Francji, Chorwacji, Izraela, Włoch, Japonii, Korei, Litwy, Łotwy, Węgier, Niemiec, Holandii, Polski, Austrii, Rumunii, Rosji, Grecji, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Tajwanu, Ukrainy, USA, GB i Wietnamu.
Około 70% zwiedzających deklarowało zainteresowanie nowościami i nowymi trendami w branży.

60% zwiedzających poszukiwało kontaktów handlowych, a celem 33% zwiedzających było przyjrzenie się konkurencji.
Następna edycja Targów Embax Print odbędzie się w 2005 roku

Źródło: ''