Jak w prosty sposób otworzyć opakowanie od cukierków by nie rozerwać i nie wysypać całej jego zawartości? Czy można wielokrotnie zamknąć torebki zgrzewane typu flow-pack z folii polipropylenowej lub poliamidowej tak, aby po otwarciu nie wysypywały się z nich orzeszki ziemne lub makaron?

Okazuje się, że teraz może być to znacznie prostsze. Francuska firma ETIK OUEST znalazła rozwiązanie tego problemu i oferuje pomysłowy sposób otwierania i zamykania torebek przy użyciu etykietki ETIK TACK®. Ta całkowicie nowatorska, drukowana etykietka umieszczana jest maszynowo, z dużą szybkością, tak jak etykietka standardowa, w dowolnym miejscu na torebce. Ma ona oznaczone miejsce otwierania, w którym znajduje się "języczek". Jego pociągnięcie powoduje całkowite otwarcie powstałego w ten sposób okienka, a tym samym otwarcie torebki. Obrzeże okienka jest doskonale chronione i niemożliwe do rozerwania dzięki zastosowaniu opatentowanego przez firmę ETIK OUEST rozwiązania.

Etykietkę ETIK TACK® można stosować na delikatnych foliach. Umożliwia ona nie tylko otwarcie i zamknięcie torebek flow-pack, ale również tacek z wieczkiem, a nawet opakowań papierowych czy aluminiowych.

System ten doskonale nadaje się do produktów suchych lub pakowanych w modyfikowanej atmosferze. W zależności od zawartości, konsument sięga po produkt wysypując pewną jego ilość lub wyjmując bezpośrednio z opakowania. Po wyjęciu określonej części zawartości, okienko jest zamykane. Zaciska ono hermetycznie torebkę, nawet ponad 10 razy, jeżeli jest to konieczne.

Website: www.etikouest.com
Źródło: ''