Zestawiono dane dotyczące wskaźnika wzrostu europejskiego rynku opakowań elastycznych w latach 2003-2008. Przedstawiono również przewidywany wzrost wartości tego rynku w tym samym okresie.


Rys. 1. Przewidywany wskaźnik wzrostu europejskiego rynku opakowań elastycznych
w latach 2003-2008

Rys. 2. Przewidywany wzrost wartości rynku opakowań elastycznych w latach 2003-2008
Żródło: PCI Films Consulting Ltd., Bambury, England
Źródło: ''