Miniony 2005 rok był dla producentów polistyrenu w Europie Zachodniej niekorzystnym okresem. Według oceny analityków rynku tworzyw zużycie prawie wszystkich gatunków tego tworzywa spadła w skali roku o 4-5%. Jest to tendencja obserwowana także w tym samym okresie w Ameryce Północnej. Przyczyna takiego stanu rzeczy spowodowana jest powstaniem nowych zakładów produkujących PS i mocy produkcyjnych w państwach azjatyckich a także zastąpienie w wielu aplikacjach elektronicznych detali z PS innymi tworzywami takimi jak PC, POM.

Podobny spadek zainteresowania PS obserwuje się w zakresie opakowań jednostkowych do napojów i przetworów mlecznych termoformowanych z folii PS. Ten obszar zastosowań „odbierają" polistyrenowi tańsze opakowania wykonywane z polipropylenu. Trwają też próby eliminacji PS wysokoudarowego z produkcji wyrobów AGD takich jak lodówki, chłodziarki. Niezmienne natomiast pozostaje zużycie PS porowatego (spienianego) do produkcji materiałów izolacyjnych i głuszących hałas i przeznaczonych dla budownictwa. Na wykresie przedstawiono zdolności produkcyjne największych europejskich producentów PS na przełomie 2005 i 2006 roku w Europie.


Wiodący europejscy producenci polistyrenu

W rezultacie w Zachodniej Europie producenci PS redukują swoje zdolności produkcyjne lub wręcz zamykają starsze i bardziej energochłonne linie produkcyjne. I tak w 2004 roku firma Atofina zredukowała swoją produkcję PS zamykając zakład wytwarzający 40 tyś. ton PS w miejscowości Stalybridge w Anglii. Podobne działania przeprowadził BASF zamykając linie produkującą 100.000 ton PS w Niemczech a także firma DOW Chemical zamykając starą linię produkcyjną o zdolności 75.000 ton w Barry w Południowej Walii. Firma Nova Innovene zamknęła z kolei linie produkcyjną we Francji. Niewielki bo 1-2 % wzrost potrzeb na polistyreny obserwowany jest w państwach Europy Wschodniej a także w państwach bliskiego wschodu.

Źródło: European Plastics News 2006
Źródło: ''