Oprogramowanie do naliczania i dokumentowania opłat za korzystanie ze środowiska.

Ewidencja opłat emisyjnych
Praktyczne oprogramowanie ułatwiające prowadzenie ewidencji emisji do środowiska. W programie można prowadzić m.in. ewidencję pyłów i gazów wprowadzanych do powietrza, spalanego paliwa, poboru wód, wprowadzania ścieków czy składowanych odpadów. Program automatycznie sporządza niezbędne dokumenty ewidencyjne oraz nalicza opłaty za korzystanie ze środowiska wg obowiązujących stawek.

Dzięki systemowi podpowiedzi i komentarzy Użytkownik otrzymuje również kompleksową pomoc prawą, dzięki której może zgodnie z przepisami wypełniać swoje obowiązki oraz prowadzić niezbędną dokumnetację.

NOWOŚĆ:
W niniejszej aktualizacji znajdą Państwo:
- Stawki opłat za korzystanie ze środowiska na 2005 rok
- Stawki opłat dla wewnętrznych wód morskich
- Pełna ewidencja opłat dla przykładowej firmy - dane o tej firmie w formie opisowej zawarte w pomocy programu
- Multimedialny instruktor zawiera krótkie filmy instruktażowe pokazujące w jaki sposób wprowadzać dane do programu
- Moduł wprowadzania paliw spalanych w silnikach spalinowych na podstawie faktur zakupu paliw
- Możliwość dodawania własnych substancji z poziomu okna wyboru substancji
- Usprawnienie zarządcy kwartałów - możliwość dowolnego modyfikowania parametrów decyzji
- Numery rachunków bankowych, na które należy przesyłać opłaty za korzystanie ze środowiska Komentarze dotyczące instalacji energetycznych, wydajności cieplnej, wewnętrznych wód morskich oraz komentarze ogólne

Promocja: Oferta specjalna - 150 zł taniej!!!

Informacje techniczne:
Płyta CD z podręcznikiem użytkownika formatu A5, ok. 144 stron, oprawa segregatorowa.
Program pracuje w środowisku Windows 95/98, 2000 lub NT 4.0.
Program dostępny jest również w wersjach:
5 stanowiskowej (799 zł netto) i wielostanowiskowej (999 zł netto).

Cena netto: 499 zł 349 zł
aktualizacje o przeciętnej cenie 148,50 zł netto (uzależnionej od ilości zmian merytorycznych lub funkcjonalnych w oprogramowaniu) ukazują się co 4 miesiące.

Więcej informacji na stronie www.e-forum.pl
Źródło: ''